Kogeka - Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee

Kogeka
Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee
Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Tel. 014 57 85 64
Fax 014 57 85 51
E-mail: kogeka@kogeka.be

Mechanische Vormgevingstechnieken (TSO)

Ga terug

Je leert verschillende soorten materialen en nieuwe materialen zoals kunststoffen bewerken en je eigen werk planmatig aanpakken en evalueren. Algemene vakken zoals talen en wiskunde zijn hier even belangrijk als technische vakken met praktische vorming.

Deze richting biedt een zo breed mogelijke waaier van technische vormgevingscomponenten. Je krijgt zo een stevige basis om in de toekomst moderne technieken te beheersen, zoals het maken van verschillende onderdelen die tot een geheel gemonteerd worden.

In de tekenlessen leer je eigen ontwerpen maken en ontleden.In de praktijklessen leer je een gepaste werkwijze opstellen om werkstukken te maken. Veel aandacht gaat naar toegepaste informatica onder de vorm van CAD-CAM en CNC-gestuurde machines en het veilig bedienen van deze machines. Bij het monteren worden de op de machines afgewerkte werkstukken samengevoegd. Het eigen ontwerpen en kritisch leren tekenen, voorafgaand aan de praktische uitvoeringen, staan centraal. Het ruimtelijk voorstellingsvermogen is hierbij essentieel. 

Deze studierichting kan je volgen in: SJG.

Voor wie is deze richting?

Wat na deze opleiding?

Bijkomende informatie en opmerkingen

Welke vakken volg je in?

Lessentabel voor SJG
VakType 5 de jaar 6 de jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 2 2
Wiskunde AV 2 2
Automatisatie TV 1 2
Bedrijfsbeheer TV 1 2
Elektriciteit TV 2 -
Kunststofproductietechnieken TV 1 1
Mechanica TV 2 2
Technisch Tekenen TV 3 3
Vormgeving TV 2 -
Werkvoorbereiding TV - 3
Praktijk Mechanica PV 8 7
Totaal  34 34
Informatiefiche SJG 3de graad (kleur)
Informatiefiche SJG 3de graad (grijs)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.