Kogeka - Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee

Kogeka
Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee
Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Tel. 014 57 85 64
Fax 014 57 85 51
E-mail: kogeka@kogeka.be

Humane wetenschappen (ASO)

Ga terug

TWEEDE EN DERDE GRAAD
De vakken cultuurwetenschappen (CW) en gedragswetenschappen (GW) worden enkel in deze studierichting aangeboden. In CW word je vertrouwd gemaakt met zeer uiteenlopende aspecten van onze moderne samenleving, waaronder media, verschillende culturen en maatschappelijke domeinen (economie, zingeving, politiek, recht en kunst).GW laat je kennismaken met psychologie en sociologie. Steeds staat de mens en zijn relaties centraal. In muzisch-creatieve vorming krijg je de kans om via projectwerking de theoretische bagage concreet en creatief te verwerken. Zelfstandig onderzoek komt in deze vakken sterk aan bod. Dat wordt nog extra getraind in het vak seminarie in het zesde jaar. Daarin leren de leerlingen een paper maken, een belangrijke vaardigheid voor het verder studeren. Je krijgt zelf verantwoordelijkheid voor opdrachten en projecten die je moet uitwerken. Belangrijk zijn een positieve ingesteldheid, de wil tot samenwerken, creativiteit en goede communicatievaardigheden.

FACULTATIEF UUR WISKUNDE IN DERDE GRAAD

De leerlingen van deze richting die meer wiskunde denken nodig te hebben voor hun verdere studies (wetenschappelijke en economische richtingen, geneeskunde enz.) of die nood hebben aan een extra uitdaging, kunnen intekenen op een extra uur wiskunde. Daarin krijgen ze extra leerstof. Het vak wordt apart gequoteerd. Het uur dient niet om te remediëren of leerstof te herhalen. Het facultatief uur is dus niet bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het vak wiskunde. Een leerling die inschrijft voor het extra uur volgt dat gedurende minstens een semester. Na een eerste kennismakingsles, kan er nog uitgeschreven worden.

Deze studierichting kan je volgen in: SDC.

Voor wie is deze richting?

Wat na deze opleiding?

Bijkomende informatie en opmerkingen

Welke vakken volg je in?

Lessentabel voor SDC
VakType 3 de jaar 4 de jaar 5 de jaar 6 de jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1 1 1
Biologie AV 1 1 - -
Chemie AV 1 1 - -
Cultuurwetenschappen AV 2 2 3 3
Duits AV - 1 1 1
Engels AV 3 2 2 2
Esthetica AV - - 1 1
Frans AV 4 4 3 3
Fysica AV 1 1 - -
Gedragswetenschappen AV 3 3 3 3
Geschiedenis AV 2 2 2 2
Informatica AV 1 1 - -
Lichamelijke opvoeding AV 2 2 2 2
Muzikale opvoeding AV - 1 - -
Muzisch- creatieve vorming AV - - 2 2
Natuurwetenschappen AV - - 2 2
Nederlands AV 4 4 4 4
Plastische opvoeding AV 1 - - -
SkilLED AV 1 1
Wiskunde AV 4 4 3 3
Totaal  32 32 32 32
Informatiefiche SDC 2de graad (kleur)
Informatiefiche SDC 2de graad (grijs)
Informatiefiche SDC 3de graad (kleur)
Informatiefiche SDC 3de graad (grijs)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.