Kogeka - Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee

Kogeka
Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee
Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Tel. 014 57 85 64
Fax 014 57 85 51
E-mail: kogeka@kogeka.be

Houttechnieken (TSO)

Ga terug

Je leert een aantal basisvaardigheden en technieken op het vlak van houtbewerking beheersen en je eigen werk planmatig aanpakken en beoordelen.

Algemene vakken zoals talen en wiskunde zijn hier even belangrijk als technische vakken met praktische vorming. Je leert geschikte materialen, gepaste constructiemethode, juiste machines en gereedschappen gebruiken bij het vervaardigen van een werkstuk bv. ramen, deuren...Ontwerpen en leren tekenen, voorafgaand aan de praktische uitvoeringen, staan centraal. Het ruimtelijk voorstellingsvermogen is hierbij essentieel. Kostprijsberekening en kostprijsbeheersing worden zeker niet vergeten.

Deze studierichting kan je volgen in: SJG.

Voor wie is deze richting?

Wat na deze opleiding?

Bijkomende informatie en opmerkingen

Welke vakken volg je in?

Lessentabel voor SJG
VakType 3 de jaar 4 de jaar 5 de jaar 6 de jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1 1 1
Engels AV 2 2 2 2
Frans AV 2 2 2 2
Geschiedenis AV 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2 2 2
Natuurwetenschappen AV 1 1
Nederlands AV 4 4 2 2
Wiskunde AV 3 3 2 2
Bedrijfsbeheer TV - - 1 2
Onderzoek TV 4 4 6 5
Organisatie TV 4 4 6 6
Praktijk Hout PV 8 8 7 7
Totaal  34 34 34 34
Informatiefiche SJG 2de graad (kleur)
Informatiefiche SJG 2de graad (grijs)
Informatiefiche SJG 3de graad (kleur)
Informatiefiche SJG 3de graad (grijs)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.