Kogeka - Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee

Kogeka
Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee
Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Tel. 014 57 85 64
Fax 014 57 85 51
E-mail: kogeka@kogeka.be

Houtbewerking (BSO)

Ga terug

Je leert vaardigheden en technieken beheersen op het brede vlak van hout bewerken via een projectmatige aanpak, en je eigen werk planmatig aanpakken en evalueren. Het vak van polyvalent geschoold vakman in de houtverwerkende nijverheid is het hoofdthema.
Houtbewerking is een specifieke beroepsgerichte studierichting in het BSO. Het pakket algemene vakken is beperkt. Het hoofdaccent ligt bij de praktische vakken. In die praktijkvakken en stages komen via ervaringsgericht en concreet werken heel wat facetten aan bod zoals de verantwoorde keuze van de verschillende houtsoorten bij een ontwerp, het bewerken van deze materialen door een correct gekozen machine. Je leert tevens ontwerpaspecten functioneel herkennen en begrijpen, eenvoudige principes rond veiligheid verklaren, kostprijsberekening en -beheersing wordt zeker niet vergeten. De verwezenlijking van werkstukken en samenstelling ervan tot een afgewerkte constructie staan centraal.
Je krijgt de mogelijkheid om het veiligheidsattest (VCA-attest) te behalen. De technische vakken zijn ondersteunend en beklemtonen het toepassingsaspect .

Deze studierichting kan je volgen in: SJG.

Voor wie is deze richting?

Wat na deze opleiding?

Bijkomende informatie en opmerkingen

Welke vakken volg je in?

Lessentabel voor SJG
VakType 5 de jaar 6 de jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Frans AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Project Algemene Vakken AV 4 4
Wiskunde AV 1 1
Bedrijfsbeheer TV - 1
Realisaties Hout TV 6 4
Technisch Tekenen TV 2 3
Praktijk Hout PV 16 16
Totaal  34 34
Informatiefiche SJG 3de graad (kleur)
Informatiefiche SJG 3de graad (grijs)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.