Kogeka - Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee

Kogeka
Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee
Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Tel. 014 57 85 64
Fax 014 57 85 51
E-mail: kogeka@kogeka.be

Grieks - Latijn (ASO)

Ga terug

2de GRAAD
Er wordt verder gebouwd op de leerstof die in de eerste graad verworven werd.Vanaf nu wordt er wel meer aandacht besteed aan het lezen en het interpreteren van authentieke geschriften uit de klassieke oudheid. Vakken als Latijn en Grieks trainen je geheugen en je zin voor nauwkeurigheid. Maar je leert meer: redeneren, filosoferen en nadenken over onze huidige maatschappij en de westerse cultuur.
3de GRAAD
In de derde graad ga je authentieke geschriften lezen en interpreteren, geconcentreerd rond 5 onderwerpen: lyriek, recht, filosofie, historiografie en retorica. Het zijn gevarieerde onderwerpen die zoveel mogelijk geactualiseerd worden.
Zelfreflectie en kritisch denken, inlevingsvermogen en zelfs genieten van formulering en inhoud behoren tot deze talenstudie.

FACULTATIEF UUR WISKUNDE IN DERDE GRAAD

De leerlingen van deze richting die meer wiskunde denken nodig te hebben voor hun verdere studies (wetenschappelijke en economische richtingen, geneeskunde enz.) of die nood hebben aan een extra uitdaging, kunnen intekenen op een extra uur wiskunde. Daarin krijgen ze extra leerstof. Het vak wordt apart gequoteerd. Het uur dient niet om te remediëren of leerstof te herhalen. Het facultatief uur is dus niet bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het vak wiskunde. Een leerling die inschrijft voor het extra uur volgt dat gedurende minstens een semester. Na een eerste kennismakingsles, kan er nog uitgeschreven worden.

SPAANS ALS MODERNE VREEMDE TAAL (1 u per week)

In deze richting is Spaans opgenomen in het pakket Moderne Vreemde Talen. Die programmatie verrijkt de talenkennis van de leerlingen en ondersteunt hun interesse voor talen. Het Spaans is de derde meest gesproken taal in de wereld. Meer dan vierhonderd miljoen mensen hebben het als hun moedertaal. Spaans is tevens de tweede gesproken taal van de Verenigde Staten van Amerika. Een basiskennis van het Spaans biedt dus tal van mogelijkheden.

 

Deze studierichting kan je volgen in: SDC.

Voor wie is deze richting?

Wat na deze opleiding?

Bijkomende informatie en opmerkingen

Welke vakken volg je in?

Lessentabel voor SDC
VakType 3 de jaar 4 de jaar 5 de jaar 6 de jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2 2 2
PAV/Informatica AV
Aardrijkskunde AV 1 1 1 1
Biologie AV 1 1 - -
Chemie AV 1 1 - -
Duits AV - 1 1 1
Engels AV 2 2 2 2
Esthetica AV - - 1 1
Frans AV 3 3 3 3
Fysica AV 1 1 - -
Geschiedenis AV 2 2 2 2
Grieks AV 4 4/3 4 4
Informatica AV 1/0 - - -
Latijn AV 4 4 4 4
Lichamelijke opvoeding AV 2 2 2 2
Natuurwetenschappen AV - - 2 2
Nederlands AV 4 4 4 4
Spaans AV - - 1 1
Wiskunde AV 4/5 4/5 3 3
Totaal  32 32 32 32
Informatiefiche SDC 2de graad (kleur)
Informatiefiche SDC 2de graad (grijs)
Informatiefiche SDC 3de graad (kleur)
Informatiefiche SDC 3de graad (grijs)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.