Kogeka - Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee

Kogeka
Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee
Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Tel. 014 57 85 64
Fax 014 57 85 51
E-mail: kogeka@kogeka.be

Elektrotechnieken (TSO)

Ga terug

Je leert een aantal basisvaardigheden en schakeltechnieken op het vlak van elektriciteit en elektrische installaties beheersen en je eigen werk planmatig aanpakken en evalueren.

Algemene vakken zoals talen en wiskunde zijn hier even belangrijk als technische vakken met praktische vorming. In de tekenlessen leer je naast het tekenen van elektrische schakelingen en elektrische installaties ook probleemoplossend denken. In de praktijklessen leer je elektrische schakelingen maken en werk je aan huishoudelijke installaties,huishoudapparaten en motoren. Veel aandacht gaat naar veiligheid en toepassen van normen. Ontwerpen maken en leren tekenen, voorafgaand aan praktische uitvoeringen, staan centraal.

Deze studierichting kan je volgen in: SJG.

Voor wie is deze richting?

Wat na deze opleiding?

Welke vakken volg je in?

Lessentabel voor SJG
VakType 3 de jaar 4 de jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Engels AV 2 2
Frans AV 2 2
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 1 1
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 3 3
Elektriciteit en labo TV 4 4
Installatiemethoden TV 4 3
Project werkvoorbereiding TV 1 2
Praktijk Elektrotechnieken PV 7 7
Totaal  34 34
Informatiefiche SJG 2de graad (kleur)
Informatiefiche SJG 2de graad (grijs)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.