Kogeka - Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee

Kogeka
Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee
Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Tel. 014 57 85 64
Fax 014 57 85 51
E-mail: kogeka@kogeka.be

Economie (ASO)

Ga terug

Economie is in onze samenleving niet meer weg te denken. Wie het nieuws bekijkt, wordt geconfronteerd met succesvolle en minder succesvolle ondernemingen, kleine familiebedrijven en grote multinationals die produceren voor de lokale markt of voor de wereldmarkt. Hoe motiveren zij hun personeel? Hoe proberen zij een risico te beheersen? Zorgen zij voor voldoende economische groei en welvaart? Ondernemen zij op een maatschappelijk verantwoorde manier?

In de tweede graad staat het ondernemen centraal. Bovenstaande vragen en nog vele andere worden beantwoord. We verwachten van de leerlingen dat zij de leerstof actief en constructief verwerken - individueel of in groep - met de leerkracht als coach. Dit houdt in dat onderzoeksvaardigheden, metacognitieve vaardigheden (zelfgestuurd leren), sociale vaardigheden en affectieve vaardigheden ontwikkeld worden. Klassieke informatiedragers zoals leerboeken, kranten, tijdschriften... maar ook moderne media zoals de computer (tekstverwerking, spreadsheets, PowerPoint), het internet... worden ingeschakeld.
Een voorkennis via het vak sociaal-economische initiatie in het tweede jaar kan een hulpmiddel zijn.

Deze studierichting kan je volgen in: SMK.

Voor wie is deze richting?

Wat na deze opleiding?

Bijkomende informatie en opmerkingen

Welke vakken volg je in?

Lessentabel voor SMK
VakType 3 de jaar 4 de jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Biologie AV 1 1
Chemie AV 1 1
Duits AV - 1
Economie AV 4/5 4/5
Engels AV 3 2
Frans AV 4 4
Fysica AV 1 1
Geschiedenis AV 2 2
Informatica AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Muzikale opvoeding AV - 1
Nederlands AV 4 4
Plastische opvoeding AV 1 -
Wiskunde AV 5/4 5/4
Totaal  32 32
Informatiefiche SMK 2de graad (kleur)
Informatiefiche SMK 2de graad (grijs)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.