Kogeka - Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee

Kogeka
Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee
Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Tel. 014 57 85 64
Fax 014 57 85 51
E-mail: kogeka@kogeka.be

Industrieel Onderhoud (BSO7)

Ga terug

Het accent in deze specifieke vorming ligt op het monteren en onderhouden van industriële installaties met inbegrip van het voorbereiden en bijsturen van de uitvoering. Allerlei uitvoeringstechnische handelingen zijn nodig in het beroep van onderhoudsmecanicien, helper-onderhoudselektricien, helperlassen, bediener werktuigmachines en medewerker bij opbouwen van pneumatische-hydraulische installaties. Veel aandacht gaat hierbij naar veiligheidsinrichtingen.

In de praktijkvakken en stages (1 dag per week) komt via ervaringsgericht werken op een geïntegreerde wijze heel wat technologie aan bod: montage installaties; mechanische montage en onderhoud; pompinstallaties; elektropneumatische installaties; hydraulische installaties en elektrische energiekringen. Ook zal je inzicht verwerven in kostprijsberekening, planning, organisatie en kwaliteitszorg.

Naast het technische luik besteden we voldoende aandacht aan taalontwikkeling en algemene vorming zodat je ook het diploma van secundair onderwijs behaalt. Op deze manier sta je stevig in je schoenen om in te treden op de arbeidsmarkt.

Deze studierichting kan je volgen in: SJG.

Voor wie is deze richting?

Wat na deze opleiding?

Bijkomende informatie en opmerkingen

Welke vakken volg je in?

Lessentabel voor SJG
VakType 7 de jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Frans AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Project Algemene Vakken AV 4
Wiskunde AV 2
Bedrijfsbeheer TV 2
Elektriciteit TV 2
Elektropneumatica-hydraulica TV 2
Materialen TV 2
Mechanica TV 2
Praktijk Industrieel Onderhoud PV 12
Totaal  34
Informatiefiche SJG 7de jaar (kleur)
Informatiefiche SJG 7de jaar (grijs)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.