Kogeka - Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee

Kogeka
Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee
Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Tel. 014 57 85 64
Fax 014 57 85 51
E-mail: kogeka@kogeka.be

Voorbereiding op hoger onderwijs (Algemeen zevende jaar) AL7 (BSO7)

Ga terug

Je leert in dit speciale jaar je vroegere praktisch-concrete aanpak (typisch voor het BSO) ombuigen naar een meer theoretisch-abstracte benadering. Dat is nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen. Zowel het klassikaal als persoonlijk werkritme ligt hier aanzienlijk hoger dan in een specialisatiejaar van het BSO-niveau.

Er wordt getracht je als leerling te brengen op het niveau van de TSO-eindtermen voor o.a. talen, de wiskundige en wetenschappelijke vorming. Het is duidelijk dat dit alles een extra pluspunt zal opleveren voor je mentale vorming.

Deze studierichting kan je volgen in: SJG.

Voor wie is deze richting?

Wat na deze opleiding?

Welke vakken volg je in?

Lessentabel voor SJG
VakType 7 de jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Engels AV 3
Frans AV 3
Gedragswetenschappen AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Maatschappelijke vorming AV 2
Natuurwetenschappen AV 6
Nederlands AV 5
Seminaries AV 2
Wiskunde AV 5
Bedrijfsbeheer (optioneel) TV 2
Totaal  34
Informatiefiche SJG 7de jaar (kleur)
Informatiefiche SJG 7de jaar (grijs)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.