Kogeka - Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee

Kogeka
Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee
Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Tel. 014 57 85 64
Fax 014 57 85 51
E-mail: kogeka@kogeka.be

Economie - wiskunde 6 (ASO)

Ga terug

In de algemene economie wordt er op een meer analytische manier ingegaan op bepaalde economische principes die in de tweede graad werden behandeld. Je wordt ook vertrouwd gemaakt met nieuwe economische vraagstukken zoals bv. overheidstussenkomsten op competitieve markten, ontwikkeling van hte bruto-binnenlands product, het geldsysteem, internationale economische betrekkingen en de conjunctuur.
In het bedrijfseconomisch luik gaat het over: ondernemen is visie ontwikkelen, toegevoegde waarde creëren en verdelen, samenwerken en prestaties beoordelen. De vaardigheden die in de tweede graad werden verworven, worden door de leerlingen verder ontwikkeld met de leerkracht als coach. Actuele informatie, bedrijfsbezoeken en omvangrijke projecten maken de leerstof levensecht.
Bij wiskunde leer je grondig studeren en grotere hoeveelheden leerstof verwerken.

Deze studierichting kan je volgen in: SDC.

Voor wie is deze richting?

Wat na deze opleiding?

Welke vakken volg je in?

Lessentabel voor SDC
VakType 5 de jaar 6 de jaar 7 de jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Biologie AV 1 1 -
Chemie AV 1 1 -
Duits AV 1 1
Economie AV 5 5 -
Engels AV 2 2
Esthetica AV 1 1
Frans AV 3 3
Fysica AV 1 1
Geschiedenis AV 2 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 6 6
Totaal  32 32 0
Informatiefiche SDC 3de graad (kleur)
Informatiefiche SDC 3de graad (grijs)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.