Kogeka - Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee

Kogeka
Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee
Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Tel. 014 57 85 64
Fax 014 57 85 51
E-mail: kogeka@kogeka.be

Bouwwetenschappen (bouw-en houtkunde) (TSO)

Ga terug

 

Het interessegebied situeert zich in alles wat met bouw- en houtconstructies te maken heeft. Je leert hierbij vanuit een probleemstelling of onderzoeksvraag probleemoplossend denken, één of meerdere oplossingen uitwerken, analyseren en evalueren. De technische realisaties worden niet alleen op papier maar ook in werkelijkheid uitgevoerd of bestudeerd. Je leert plannen en organiseren.
  
Je leert aan de hand van reële situaties rekening houden met de veiligheid van de werkomgeving, bouwwetgeving, topografie, weg- en waterbouwkundige aspecten, stabiliteit, sterkte, ... De klemtoon ligt eerder op het vlak van conceptuele inzichten (ontwerpen en organiseren) dan op het vlak van het praktisch realiseren (uitvoeren). Belangrijk is dat je veilig, milieu- en kostprijsbewust leert werken en dat er speciale aandacht gaat naar duurzaam bouwen.

Deze studierichting kan je volgen in: SJG.

Voor wie is deze richting?

Wat na deze opleiding?

Welke vakken volg je in?

Lessentabel voor SJG
VakType 3 de jaar 4 de jaar 5 de jaar 6 de jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1 1 1
Engels AV 2 2 2 2
Frans AV 2 2 2 2
Geschiedenis AV 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2 2 2
Nederlands AV 4 4 2 2
Wiskunde AV 5 5 4 4
Bouw- en houtwetenschappen TV 4 4 - -
Bouwadministratie en wetgeving TV - - 2 -
Elektriciteit TV 1 - - -
Infrastructuurwerken TV - - 2 2
Kostprijsber. planning en organisatie TV - - 2 1
Mechanica TV 1 2 - -
Stabiliteitsstudie en tekenen TV - - 3 3
Studie Praktische Uitvoeringen TV 4 4 4 4
Technisch Tekenen TV 3 3 - -
Toegepaste chemie TV 1 1 - -
Toegepaste Fysica TV 1 1 - -
Topografie TV - - - 3
Woning- en utiliteitsbouw TV - - 5 5
Totaal  34 34 34 34
Informatiefiche SJG 2de graad (kleur)
Informatiefiche SJG 2de graad (grijs)
Informatiefiche SJG 3de graad (kleur)
Informatiefiche SJG 3de graad (grijs)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.