Kogeka - Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee

Kogeka
Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee
Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Tel. 014 57 85 64
Fax 014 57 85 51
E-mail: kogeka@kogeka.be

Ondernemen en communicatie (Handel-talen) (TSO)

Ga terug

Je leert denken en handelen op basis van sociale en ethische waarden. Je verwerft vaardigheden en attitudes om te functioneren in een gediversifieerde samenleving. Naast Nederlands, Frans en Engels leer je nog een vierde taal, namelijk Duits. In de taallessen wordt er specifiek aandacht besteed aan lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden. Je leert informatie af te leiden uit mondelinge en schriftelijke communicatie. Je leert opgedane indrukken, ervaringen, persoonlijke gevoelens en meningen te verwoorden en deel te nemen aan een gesprek.
Dubbel boekhouden en registraties doe je in een didactisch boekhoudpakket. Je voert administratieve taken uit die voorkomen in een bedrijf. Je leert informaticatoepassingen gebruiken. Via projecten en ervaringsgericht onderwijs krijg je extra kansen om vaardigheden en attitudes in te oefenen.

Deze studierichting kan je volgen in: SMG.

Voor wie is deze richting?

Wat na deze opleiding?

Welke vakken volg je in?

Lessentabel voor SMG
VakType 3 de jaar 4 de jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 1 1
Duits AV 2 2
Engels AV 5 5
Frans AV 5 5
Geschiedenis AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Natuurwetenschappen AV 2 2
Nederlands AV 4 4
Wiskunde AV 3 3
Bedrijfseconomie TV 3 3
Toegepaste Informatica TV 4 4
Totaal  34 34
Informatiefiche SMG 2de graad (kleur)
Informatiefiche SMG 2de graad (grijs)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.