Kogeka - Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee

Kogeka
Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee
Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Tel. 014 57 85 64
Fax 014 57 85 51
E-mail: kogeka@kogeka.be

1A - 2A Agro- en biotechnieken (Eerste graad)

Ga terug

In het eerste leerjaar A bestaat de basisvorming uit 27 wekelijkse lestijden. De overige 5 uren worden ingevuld met

  • 2 uren agro-en biotechnieken;
  • 1 uur vormen van exploratie;
  • 1 uur wiskunde;
  • 1 uur sociale vaardigheden.

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming verder gezet met 24 wekelijkse lestijden, die aangevuld worden met een specifieke basisoptie van 8 lestijden. In Agro-en biotechnieken worden deze ingevuld met

  • 7 uren agro-en biotechnieken (met ICT geïntegreerd)
  • 1 uur wiskunde
In het vak 'agro-en biotechnieken' leer je over voedingsstoffen en voedingsmiddelen voor mens, plant en dier. Herkomst van plantaardig en dierlijk voedsel komt uitgebreid aan bod, net zoals het verwerkingsproces van voedingsmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong. Het productieproces van plantaardig en dierlijk voedsel wordt in grote lijnen besproken. Welke zaken heeft de plant allemaal nodig om te kunnen groeien en om zich te ontwikkelen? Ook de inwendige bouw, verzorging, voortplanting en het belang van dieren komt aan bod. Uiteraard wordt kennis gemaakt met de bedrijven die deel uitmaken van het productieproces.
Ook de groene omgeving van de mens (natuur, milieu) wordt besproken. Lucht-,water-en grondvervuiling, geluidsoverlast,horizonvervuiling, compostering zijn enkele thema's. Kortom: planten, dieren en het milieu zijn ingrediënten van dit leerrijke vak.

Deze studierichting kan je volgen in: SAG.

Voor wie is deze richting?

Wat na deze opleiding?

Welke vakken volg je in?

Lessentabel voor SAG
VakType 1 ste jaar 2 de jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Aardrijkskunde AV 2 1
Engels AV - 2
Frans AV 4 3
Geschiedenis AV 1 2
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Muzikale opvoeding AV 1 1
Natuurwetenschappen AV 2 1
Nederlands AV 5 4
Plastische opvoeding AV 2 -
Sociale vaardigheden AV 1 -
Wiskunde AV 5 5
Agro- en biotechnieken TV 2 7
Techniek TV 2 2
Vormen van exploratie TV 1 -
Totaal  32 32
Informatiefiche SAG 1ste graad (kleur)
Informatiefiche SAG 1ste graad (grijs)

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.