Kogeka - Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee

Kogeka
Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee
Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Tel. 014 57 85 64
Fax 014 57 85 51
E-mail: kogeka@kogeka.be

KOGEKA DIENSTEN

KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee) biedt haar leerlingen eigentijds en kwalitatief hoogstaand onderwijs aan. Er is respect voor de eigenheid van elke leerling (achtergrond, intellectuele capaciteiten,vaardigheden,competenties,overtuiging...). Dit vormt de basis voor het leerproces in elke studierichting. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden draagt bij tot de ontplooiing van ieders persoonlijkheid (hoofd-hart-handen). De leidraad hierbij is christelijk geïnspireerd.

Er wordt veel belang gehecht aan didactisch sterke leeromgevingen,moderne les- en praktijklokalen, mooie schoolgebouwen en goed onderhouden en veilige infrastructuur. Tevens wordt veel tijd en aandacht besteed aan waardenopvoeding en aan zorgvragen van leerlingen en ouders. Goede begeleiding en communicatie zijn belangrijk. Deze klemtonen willen we via onze directies (zie link scholen) in onze zes scholen nastreven.

Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid.

Voorzitter: de heer Louis Genoe

Afgevaardigd bestuurder/algemeen directeur: mevrouw Hilde Van de Vliet

Coördinerend directeur: de heer Danny Van der Veken

Contactgegevens: Technische Schoolstraat 52 2440 Geel, 014 57 85 64

Voor een goede samenwerking vergaderen de algemeen en de coördinerend directeur minimum om de twee weken met de directies.

Daarnaast zijn er de algemene diensten. Bepaalde taken worden gecentraliseerd en op een overkoepelende manier gemanaged. Zo zijn er de centrale personeelsdienst, financiële dienst, technische dienst, pedagogische dienst, ICT-dienst, aankoopdienst, preventiedienst. Op die manier wordt een efficiënte werking van onze organisatie nagestreefd en kunnen de schooldirecties zich maximaal toeleggen op hun onderwijs- en opvoedingsproject, op de leerlingen en het personeel.

In de teksten in bijlagen een schema van de structuur van de algemene diensten, het drugbeleidsplan van KOGEKA, de visietekst van onze scholengemeenschap en onze nieuwe beleidstekst over zorg.

pdf

Structuur AD 10.45 KB

doc

Drugbeleidsplan KOGEKA 238.00 KB

doc

Beleidsvisie KOGEKA 134.00 KB

pdf

Visietekst Zorg 192.94 KB

© KoGeKa 2011 - Mixed by Aroma Communicatie.