KOGEKA

STEM

Met STEM (Science Technology Engineering Mathematics) waait er een gunstige nieuwe wind door onderwijsland. KOGEKA was bij de pioniers op het vlak van STEM in Vlaanderen en vult dit begrip resoluut, in al haar scholen, in als geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. We leggen de nadruk op onderzoekend leren, met de bedoeling het probleemoplossend vermogen van de leerlingen te verhogen. We gebruiken daarvoor toekomstgerichte thema’s en we pakken die vak-, graad- en schooloverstijgend aan: iSTEM is team work. Elk STEM-project start met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate. iSTEM is LED-leren voor wetenschappen, wiskunde en techniek.


Over de invulling van iSTEM is grondig nagedacht. Samen met externe specialisten van de KULeuven, Thomas More en de pedagogische begeleiding heeft een groep van leerkrachten uit alle KOGEKA-scholen eigen criteria, leerplandoelstellingen en STEM-projecten uitgewerkt en uitgetest. Een dergelijke globale aanpak per scholengemeenschap is quasi uniek in Vlaanderen. Ze past perfect in het STEM-kader van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.


In de eerste graad (12-14 j.)
biedt KOGEKA STEM-projecten aan in twee studierichtingen (STEM en IW STEM) om tegemoet te komen aan de honger van een aantal kinderen naar een uitdagende, levensechte en eigentijdse aanpak van wetenschappen, wiskunde en techniek. In de STEM-richting is er een licht overwicht aan wetenschappelijke STEM-projecten. In IW STEM gaat meer aandacht naar technologie. Deze richtingen beantwoorden duidelijk aan een nood: samen tellen zij bijna 100 leerlingen per leerjaar.

 


In de tweede graad (14-16 j.)
voeren onze scholen STEM-projecten uit in zes verschillende studierichtingen die het iSTEM-label verdienen. Ze hebben elk hun eigen focus.

De meest uitgesproken iSTEM-richtingen zijn:

De andere iSTEM-richtingen zijn:


In de derde graad (16-18 j.)
komt het iSTEM-karakter onder andere tot uiting in de onderzoeksopdracht of de geïntegreerde proef (GIP) die de leerlingen tegen het einde van de graad afwerken in de volgende studierichtingen:

de meest uitgesproken iSTEM-richtingen:

andere iSTEM-richtingen:


Voor wie meer wil lezen: de tekst "7 vragen over STEM" vind je hier.

Voor wie meer wil weten: de STEM-projecten worden aangestuurd door coördinerend directeur Danny Van der Veken.