Stage doen bij KOGEKA

Stageaanvraag

Dit kan enkel en alleen via de overkoepelend mentor-stagecoördinator voor het secundair onderwijs: 

Tiny Dijsselbloem

Zij beheert de stagewebsite, verdeelt de stageaanvragen van de lerarenopleiding over de scholen en coördineert de stagebegeleiding voor het secundair onderwijs.
Ze is binnen KOGEKA de ankerfiguur voor de lerarenopleidingen.

Je kan enkel online een stageaanvraag indienen: klik hier

Let op: de automatisch gegenereerde bevestigingsmails komen soms terecht in "onbelangrijke e-mail" "ongewenste e-mail" of "spam"