SINT MARIA
Geel

Visie

Pedagogisch project Sint Maria Geel

SMG streeft er naar om binnen haar personenzorg- en handelsopleidingen leerlingen te vormen die vakinhoudelijk goed voorbereid zijn om succesvol deel te nemen aan vervolgopleidingen en/ of de arbeidsmarkt. Daarnaast wil de school inzetten op persoonsvorming, door ruimte te geven aan de eigen talenten van leerlingen en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen ervan.

Hiertoe voorziet de school in een leef- en leerklimaat waarin leerlingen en alle andere schoolbetrokkenen zich te allen tijde wel-bevinden. Geïnspireerd door een christelijke visie op de mens vormt het zorgZSaam, in verbondenheid,  omgaan met elkaar een belangrijk uitgangspunt in het dagelijkse schoolleven.


Leer- en onderwijsprocessen worden gevoed vanuit het gedeelde KOGEKA-concept 'Levensecht Eigentijds Duurzaam leren' (LED-leren). ALLE leerlingen krijgen op deze wijze kansen om op een betrokken manier deel te nemen aan het schoolgebeuren. Binnen krachtige leeromgevingen kunnen ze naast hun talenten ook hun competenties ten volle exploreren en ontwikkelen. In het bijzonder is er hier plaats voor geïntegreerd werken.

De school heeft een fundamenteel vertrouwen in de groeimogelijkheden van elke mens. Dit komt o.a. tot uiting in de wijze waarop de leerlingen worden geëvalueerd en ertoe worden uitgenodigd om in dit proces tevens als actieve partner op te treden.


Een professioneel, multidisciplinair team van leraren staat garant voor het bieden van kwaliteitsvol onderwijs. De pedagogisch-didactische deskundigheid van het lerarenkorps wordt bewaakt door het aanmoedigen van vakgebonden en vak-/schooloverschrijdende  teamwerking, gedeelde verantwoordelijkheid en nascholing. Hiertoe kan de school ook rekenen op de deskundige administratieve en pedagogische diensten van het ondersteunend personeel.

Om invulling te geven aan vernieuwende pedagogisch-didactische inzichten voorziet de school in up-to-date leermiddelen en voorzieningen.

De school is een open, dynamisch  onderwijscentrum waarin externe onderwijsgebonden en niet-onderwijsgebonden partners welkom zijn. Ze vormen een fundamentele rol in het bewaken van de 'professionele identiteit' van de school.


Binnen haar brede pedagogische opdracht heeft de school ook aandacht voor de realisatie van vakoverschrijdende eindtermen in diverse werkgroepen.

Bij de totale realisatie van haar pedagogisch-didactisch beleid zorgt de school voor de nodige afstemming met het beleid van de scholengemeenschap KOGEKA. SMG neemt hierin een actieve partnerrol op.