SINT MARIA
Geel

Sint Maria Geel is een school op mensenmaat voor wie kiest voor een opleiding binnen de brede studiegebieden Handel of Personenzorg in de tweede en de derde graad. Je kan dus in onze school terecht vanaf het derde jaar van het secundair onderwijs. 

De klemtoon ligt op levensecht onderwijs. We organiseren stages, jongeren leren in miniondernemingen of leerbedrijven, we doen aan werkplekleren en we bieden allerlei initiatieven aan op het vlak van projectmatig onderwijs. Hiermee willen we onze leerlingen al van bij het begin van hun opleiding vertrouwd maken met de praktijk van de werksituatie, zowel in onze TSO- als in onze BSO-afdelingen. 

Studieaanbod Inschrijven


Onze schoolvisie is gebaseerd op 5 pijlers:

  1. We ondersteunen jongeren met interesse voor een beroep/ vervolgopleiding in de handels- of personenzorgsector vanuit een talent- en ontwikkelingsgerichte visie op leren en ontwikkelen.
  2. We zorgen ervoor dat alle school-betrokkenen zich wel-bevinden en werken aan een verbindend leef- en leerklimaat vanuit een christelijke visie op de mens.
  3. We geven jongeren de kans om zich ten volle te ontwikkelen en te groeien door in te zetten op LED-leren en –onderwijzen met aandacht voor de vaardigheden van de 21ste eeuw, ondersteund door een professioneel en multidisciplinair team.
  4. We bewaken en onderzoeken de kwaliteit van het door ons geboden onderwijs op systematische wijze
  5. We stellen onze school graag open voor alle belanghebbenden. Iedereen welkom!

(Klik hier voor onze uitgebreide visietekst.)

SINT MARIA GEEL 18/10/2017
Co-teaching op SMG

Leerkrachten Ellen Vreys en Jens Van de Paar gaan voluit voor co-teaching met hun klassen 5JGZ en 5AIT. En daarmee trekken ze het Warmste Café t.v.v. MPI Oosterlo op gang, dat doorgaat op vrijdag 17 november in de refter van onze school.

Lees meer
SINT MARIA GEEL 17/10/2017
Eerste samenkomst Regiegroep Kwaliteitszorg SMG

Sinds enkele schooljaren trekt SMG volop de kaart van kwaliteitszorg en ontwikkeling.

Lees meer
SINT MARIA GEEL 29/09/2017
de kracht van peer mediation

Deze vijf kanjers staan ook dit schooljaar weer klaar om medeleerlingen in conflict weer met elkaar te laten praten. De nodige kennis en vaardigheden om te bemiddelen kregen ze dankzij opleidingen, de juiste houding en een gezonde dosis enthousiasme.

Lees meer
SINT MARIA GEEL 28/09/2017
Sportdag op SMG

Op dinsdag 26 september ging onze jaarlijkse sportdag door. En jawel de weergoden waren ons weeral eens goed gezind!

Lees meer

Kalender

SINT MARIA GEEL - 18/10/2017
Examen voor deelnemers aan het project Rijbewijs op School

Op donderdag 9 november kunnen de leerlingen die deelnamen aan het project Rijbewijs op School het examen afleggen op school.

Bekijk
Alle activiteiten