SINT MARIA
Geel

Sint Maria Geel is een school op mensenmaat voor wie kiest voor een opleiding binnen de brede studiegebieden Handel of Personenzorg in de tweede en de derde graad. Je kan dus in onze school terecht vanaf het derde jaar van het secundair onderwijs. 

De klemtoon ligt op levensecht onderwijs. We organiseren stages, jongeren leren in miniondernemingen of leerbedrijven, we doen aan werkplekleren en we bieden allerlei initiatieven aan op het vlak van projectmatig onderwijs. Hiermee willen we onze leerlingen al van bij het begin van hun opleiding vertrouwd maken met de praktijk van de werksituatie, zowel in onze TSO- als in onze BSO-afdelingen. 

Studieaanbod Inschrijven


Onze schoolvisie is gebaseerd op 5 pijlers:

  1. We ondersteunen jongeren met interesse voor een beroep/ vervolgopleiding in de handels- of personenzorgsector vanuit een talent- en ontwikkelingsgerichte visie op leren en ontwikkelen.
  2. We zorgen ervoor dat alle school-betrokkenen zich wel-bevinden en werken aan een verbindend leef- en leerklimaat vanuit een christelijke visie op de mens.
  3. We geven jongeren de kans om zich ten volle te ontwikkelen en te groeien door in te zetten op LED-leren en –onderwijzen met aandacht voor de vaardigheden van de 21ste eeuw, ondersteund door een professioneel en multidisciplinair team.
  4. We bewaken en onderzoeken de kwaliteit van het door ons geboden onderwijs op systematische wijze
  5. We stellen onze school graag open voor alle belanghebbenden. Iedereen welkom!

(Klik hier voor onze uitgebreide visietekst.)

Afwezigheid

Bij ziekte of onverwachte afwezigheid verwittig je dezelfde dag en voor 10u. telefonisch de school (dit is mogelijk vanaf 8u.) of via mail via afwezigheden.smg(at)kogeka(dot)be.

SINT MARIA GEEL 08/05/2018
Gratis dagje Bellewaerde

De leerlingen van Okan Blauw (de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) en de leerlingen van het 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg mochten samen genieten van een gratis dagje Bellewaerde.

Lees meer
SINT MARIA GEEL 03/05/2018
Hele school krijgt dag buitenshuis les

Met ‘Sint Maria Geel Breekt Uit’ bleven de schoolgebouwen op de Pas voor een schooldag volledig leeg. Alle klassen kregen op donderdag 26 april hun lessen voor een keer op de meest diverse locaties in de stad, die aansloten bij hun vakgebied.

Lees meer
SINT MARIA GEEL 02/05/2018
Top Team

Op donderdag 19 april 2018 trokken de leerlingen van 6MO en 6AIT naar de Thomas More Campus in Turnhout om het er tegen zo’n 160 leerlingen van verschillende Kempense scholen op te nemen in het bedrijfsspel Top Team.

Lees meer
SINT MARIA GEEL 21/03/2018
Whazzup?

Het hele schooljaar werken de leerlingen van 3STWa en 3STWb aan het eTwinproject Whazzup met een Spaanse klas in Roda de Ter. Via skype en andere digitale hulpmiddelen wisselen ze informatie uit over de jeugdcultuur in België en in Spanje.

Lees meer
No news available.