SINT MARIA
Geel

Sint Maria Geel is een school op mensenmaat voor wie kiest voor een opleiding binnen de brede studiegebieden Handel of Personenzorg in de tweede en de derde graad. Je kan dus in onze school terecht vanaf het derde jaar van het secundair onderwijs. 

De klemtoon ligt op levensecht onderwijs. We organiseren stages, jongeren leren in miniondernemingen of leerbedrijven, we doen aan werkplekleren en we bieden allerlei initiatieven aan op het vlak van projectmatig onderwijs. Hiermee willen we onze leerlingen al van bij het begin van hun opleiding vertrouwd maken met de praktijk van de werksituatie, zowel in onze TSO- als in onze BSO-afdelingen. 

Studieaanbod Inschrijven


Onze schoolvisie is gebaseerd op 5 pijlers:

  1. We ondersteunen jongeren met interesse voor een beroep/ vervolgopleiding in de handels- of personenzorgsector vanuit een talent- en ontwikkelingsgerichte visie op leren en ontwikkelen.
  2. We zorgen ervoor dat alle school-betrokkenen zich wel-bevinden en werken aan een verbindend leef- en leerklimaat vanuit een christelijke visie op de mens.
  3. We geven jongeren de kans om zich ten volle te ontwikkelen en te groeien door in te zetten op LED-leren en –onderwijzen met aandacht voor de vaardigheden van de 21ste eeuw, ondersteund door een professioneel en multidisciplinair team.
  4. We bewaken en onderzoeken de kwaliteit van het door ons geboden onderwijs op systematische wijze
  5. We stellen onze school graag open voor alle belanghebbenden. Iedereen welkom!

(Klik hier voor onze uitgebreide visietekst.)

Afwezigheid

Bij ziekte of onverwachte afwezigheid verwittig je dezelfde dag en voor 10u. telefonisch de school (dit is mogelijk vanaf 8u.) of via mail via afwezigheden.smg(at)kogeka(dot)be.

SINT MARIA GEEL 13/11/2018
LUSt for life

De leerlingen van 7 Retailmanagement en visual merchandising droegen hun steentje bij aan een actie van Music for Life.

Lees meer
SINT MARIA GEEL 07/11/2018
Gezond bewegen' door 6STW op SAG

De leerlingen van 6STW organiseren bewegingsactiviteiten rond een gezondheidsthema voor de leerlingen van het eerste jaar op Sint Aloysius.

Lees meer
SINT MARIA GEEL 23/10/2018
Kennismaking met leerlingen van OKAN

De leerlingen van 5STW maakten vandaag kennis met de leerlingen van OKAN in Sint Jozef in het vak Integrale opdrachten. Via verschillende speeddates leerden ze elkaar al een beetje beter kennen.

Lees meer
SINT MARIA GEEL 11/10/2018
Oorlogsmonumenten in 18 Kempense gemeentes krijgen infoborden met website vol info en beeldmateriaal van de omgekomen soldaten

Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. Om de omgekomen soldaten te herdenken, werden in de meeste gemeentes en steden monumenten opgericht die tot op de dag van vandaag een belangrijke rol spelen tijdens herdenkingsplechtigheden. De monumenten bevatten een lijst namen van jongens en mannen die naar het front trokken of in gevangenkampen terecht kwamen, maar nooit mee naar huis terugkeerden. Bij de oprichting van de monumenten waren deze

omgekomen soldaten geen onbekenden. Iedereen kende de families, leefde mee, kende het verhaal van de overleden soldaten en kon een gezicht plakken op de in steen gebeitelde namen.

Lees meer

Kalender

Sint Maria Geel - 16/11/2018
Het Warmste Café op SMG

Op vrijdag 16 november organiseren de leerlingen van 5 Accountancy en IT en 5 Jeugd- en gehandicaptenzorg van Sint Maria Geel ook dit jaar weer ‘'Het Warmste Café', een actie die kadert in de Warmste Week van Studio Brussel.

Bekijk
Alle activiteiten