Restauratievakman schilder- en decoratiewerk duaal

BSO7 - Zevende jaar

In een duaal schooltraject leer je zowel in de school als in een bedrijf je vak gedurende het hele schooljaar. Algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring zijn op mekaar afgestemd en je verwerft de vaardigheden die je nodig hebt om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school. Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen. Als je na deze opleiding nog een 7de specialisatiejaar volgt, kan je net zoals in een voltijds schooltraject een diploma secundair onderwijs halen.

Voor wie is deze richting?

Duaal leren heeft heel wat troeven:

 • Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen: gepast communiceren op de werkvloer, samenwerken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen, je prestaties zelf evalueren, feedback vragen, met deadlines werken, …
 • Je leert op school én op de werkplek en doet dus meteen werkervaring op tussen professionals en met de nieuwste technologieën
 • Na je studies vind je gemakkelijker een job of kan je misschien wel blijven in het bedrijf waar je jouw leertraject hebt afgelegd.

Starten met duaal leren

Als je een getuigschrift van de derde graad behaalde én blijkt na een screening arbeidsbereid en arbeidsrijp te zijn, dan kan je je aanmelden om te starten in een duaal traject vanaf september 2019.

Om voor elke leerling een gepast opleidingstraject te garanderen, laten we voor het schooljaar 2019-2020 maximum 5 leerlingen toe tot de opleiding ‘Restauratievakman schilder- en decoratiewerk duaal’.

Een bedrijf vinden en een contract afsluiten

Op school helpt een trajectbegeleider je op weg om een werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten jij, onze school en het bedrijf waar je gaat werken een overeenkomst. De trajectbegeleider blijft je de hele tijd ondersteunen en begeleiden. Een mentor in het bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je opleiding op de werkplek.

Een werkcontract

Je leert minstens 20 uur per week (3 dagen) op de werkvloer en je ontvangt hiervoor een leervergoeding. Je bouwt ook een aantal sociale zekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.

De opleiding ‘Restauratievakman schilder- en decoratiewerk duaal’

Deze opleiding wordt georganiseerd als een 7de specialisatiejaar van de derde graad beroeps secundair onderwijs in het studiegebied bouw en is gebaseerd op de beroepskwalificatie restauratievakman schilder- en decoratiewerk.

Het programma is bepaald volgens een ‘standaardtraject’, gelijkaardig aan andere voltijdse opleidingen van een 7de specialisatiejaar. Dit betekent dat naast de beroepsgerichte vorming de verplichte algemene vorming ook deel uitmaakt van deze opleiding en je dus nog steeds vakken hebt als godsdienst, Project Algemene Vakken (PAV), Frans, Lichamelijke Opvoeding (LO) en wiskunde.

In de opleiding restauratievakman schilder- en decoratiewerk duaal leert men schilderwerk en wand- en vloerbekledingen in historische gebouwen conserveren en restaureren met als doel deze in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

Enkele typische vaardigheden die hierbij aan bod komen zijn:

 • Inspecteren van een te restaureren object
 • Opstellen van een restauratieplan
 • Voorbereiden en analyseren van de restauratiewerkzaamheden
 • Toepassen van decoratieve imitatietechnieken
 • Aanbrengen van ornamenten en sierlijsten
 • Aanbrengen raamdecoratie
 • Schilderen van een trompe-l’oeil
 • Schilderen poly- en monochroom
 • Reconstrueren van figuratieve decoraties
 • Plaatsen van decoratief wandtextiel

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type
Totaal  
Vak 7de jaar
Op school: algemene vorming
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Frans 2
Project Algemene Vakken 4
Wiskunde 2
Op school: TV/PV: in samenspraak met de onderneming en overeenkomstig het "Standaardtraject" 4
Op de werkplek 24
   
Totaal 40
Vergelijk vakken