Vloerder en tegelzetter - Duaal

BSO7 - Zevende jaar

In een duaal schooltraject leer je zowel in de school als in een bedrijf je vak gedurende het hele schooljaar. Algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring zijn op mekaar afgestemd en je verwerft de vaardigheden die je nodig hebt om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school. Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen. Als je deze opleiding succesvol afrond, haal je net zoals in een ander 7de specialisatiejaar met voltijds schooltraject een diploma secundair onderwijs.

Voor wie is deze richting?

Duaal leren heeft heel wat troeven:

  • Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen: gepast communiceren op de werkvloer, samenwerken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen, je prestaties zelf evalueren, feedback vragen, met deadlines werken, …
  • Je leert op school én op de werkplek en doet dus meteen werkervaring op tussen professionals en met de nieuwste technologieën
  • Na je studies vind je gemakkelijker een job of kan je misschien wel blijven in het bedrijf waar je jouw leertraject hebt afgelegd.

Starten met duaal leren

Als je een getuigschrift van de derde graad behaalde én blijkt na een screening arbeidsbereid en arbeidsrijp te zijn, dan kan je je aanmelden om te starten in een duaal traject vanaf september 2018.

Om voor elke leerling een gepast opleidingstraject te garanderen, laten we voor het schooljaar 2018-2019  en 2019-2020 maximum 5 leerlingen toe tot de opleiding ‘Vloerder en tegelzetter duaal’.

Een bedrijf vinden en een contract afsluiten

Op school helpt een trajectbegeleider je op weg om een werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten jij, onze school en het bedrijf waar je gaat werken een overeenkomst. De trajectbegeleider blijft je de hele tijd ondersteunen en begeleiden. Een mentor in het bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je opleiding op de werkplek.

Een werkcontract

Je leert minstens 20 uur per week (3 dagen) op de werkvloer en je ontvangt hiervoor een leervergoeding. Je bouwt ook een aantal sociale zekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.

De opleiding ‘Vloerder en tegelzetter duaal’

Deze opleiding wordt georganiseerd als een 7de specialisatiejaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs in het studiegebied bouw en is gebaseerd op de beroepskwalificatie tegelzetter.

Het programma is bepaald volgens een ‘standaardtraject’, gelijkaardig aan andere voltijdse opleidingen van een 7de specialisatiejaar. Dit betekent dat naast de beroepsgerichte vorming de verplichte algemene vorming ook deel uitmaakt van deze opleiding en je dus nog steeds vakken hebt als godsdienst, Project Algemene Vakken (PAV), Frans, Lichamelijke Opvoeding (LO) en wiskunde.

In de opleiding vloerder en tegelzetter duaal leer je wanden, vloeren, trappen en terrassen bekleden met tegels in keramische materialen of natuursteen. De vloerder en tegelzetter werkt meestal met mortel of lijm. Soms moet je de vloeronderlaag (chape) afstrijken of een muur rechten om vervolgens de tegels vakkundig aan te brengen. Je legt of herstelt een dekvloer, knipt, snijdt of zaagt tegels, plaatst tegels op een verse dekvloer en zorgt eveneens voor de afwerking: plinten plaatsen, voegen, inwassen en oppoetsen.

Tijdens de opleiding leer je alles over het lezen van tekeningen, de voorbereidingen van de werken, het uitzetten van het werk, het verzagen en aanbrengen van wand- en vloertegels.

Een goede vloerder en tegelzetter is onmisbaar voor de afwerking van een renovatie- of nieuwbouwproject, zowel in woningen als in bedrijfsgebouwen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type
Totaal  
Vak 7de jaar
Op school: algemene vorming
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Frans 2
Project Algemene Vakken 4
Wiskunde 2
Op school: TV/PV: in samenspraak met de onderneming en overeenkomstig het "Standaardtraject" 4
Op de werkplek 22
   
Totaal 38
Vergelijk vakken