Bouwplaatsmachinist - Duaal

BSO - Derde graad

In een duaal schooltraject leer je zowel in de school als in een bedrijf je vak gedurende het hele schooljaar. Algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring zijn op mekaar afgestemd en je verwerft de vaardigheden die je nodig hebt om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school. Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen. Als je na deze opleiding nog een 7de specialisatiejaar volgt, kan je net zoals in een voltijds schooltraject een diploma secundair onderwijs halen.

Voor wie is deze richting?

Duaal leren heeft heel wat troeven: 

  • Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen: gepast communiceren op de werkvloer, samenwerken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen, je prestaties zelf evalueren, feedback vragen, met deadlines werken, …
  • Je leert op school én op de werkplek en doet dus meteen werkervaring op tussen professionals en met de nieuwste technologieën
  • Na je studies vind je gemakkelijker een job of kan je misschien wel blijven in het bedrijf waar je jouw leertraject hebt afgelegd.

Starten met duaal leren

Als je een getuigschrift van de tweede graad behaalde én blijkt na een screening arbeidsbereid en arbeidsrijp te zijn, dan kan je je aanmelden om te starten in een duaal traject vanaf september 2018. Voor de opleiding bouwplaatsmachinist duaal geldt bovendien als bijzondere toelatingsvoorwaarde dat de leerling medisch geschikt moet zijn bevonden voor de uitoefening van het beroep.

Om voor elke leerling een gepast opleidingstraject te garanderen, laten we voor het schooljaar 2018-2019  en 2019-2020 maximum 5 leerlingen toe tot de opleiding ‘Bouwplaatsmachinist duaal’.

Een bedrijf vinden en een contract afsluiten

Op school helpt een trajectbegeleider je op weg om een werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten jij, onze school en het bedrijf waar je gaat werken een overeenkomst. De trajectbegeleider blijft je de hele tijd ondersteunen en begeleiden. Een mentor in het bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je opleiding op de werkplek.

Een werkcontract

Je leert minstens 20 uur per week (3 dagen) op de werkvloer en je ontvangt hiervoor een leervergoeding. Je bouwt ook een aantal sociale zekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.

De opleiding bouwplaatsmachinist duaal

Deze opleiding wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs in het studiegebied bouw en is gebaseerd op de beroepskwalificatie bouwplaatsmachinist.

Het programma is bepaald volgens een ‘standaardtraject’, gelijkaardig aan de gewone voltijdse opleiding bouwplaatsmachinist. Dit betekent dat naast de beroepsgerichte vorming de verplichte algemene vorming ook deel uitmaakt van deze opleiding en je dus nog steeds vakken hebt als godsdienst, Project Algemene Vakken (PAV), Frans, Lichamelijke Opvoeding (LO) en wiskunde.

In de opleiding bouwplaatsmachinist duaal leert men bouwplaatsmachines (graafmachines, wielladers, bulldozers en dumpers) te besturen en te bedienen om graafwerken, grondverzet, verdichtingen, kleine hijsopdrachten en/of verplaatsingen van materialen (aarde, grint, rotsen, stenen, zand, geprefabriceerde bouwelementen, buizen, …) uit te voeren op bouwplaatsen.

Gezien de verschillende specialiteiten binnen deze opleiding bouwplaatsmachinist duaal dient de leerling zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 4 specialiteiten, namelijk het besturen en bedienen van een graafmachine, wiellader, bulldozer en dumper.

Ook het elementair onderhouden van de gebruikte machines krijgt de nodige aandacht. Hiervoor leer je de basis verwerven van elektriciteit, pneumatica en hydraulica en autotechniek. Ook zal je inzichten verwerven rond planning, organisatie en kwaliteitszorg. Je leert de juiste arbeidsgerichte attitudes met bijzondere aandacht voor veilig werken.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type
Totaal  
Vak 5de jaar 6de jaar
Op school: algemene vorming
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Frans 1 1
Project Algemene Vakken 4 4
Wiskunde 1 2
Op school: TV/PV: in samenspraak met de onderneming en overeenkomstig het "Standaardtraject" 6 5
Op de werkplek 24 24
     
Totaal 40 40
Vergelijk vakken