Werktuigmachines

BSO - Derde graad

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je naast algemene vorming hoe je met handbediende of computergestuurde machines verschillende materialen kan bewerken.  De focus ligt op het verwerven van kennis, vaardigheden en ervaring via de vele praktijkuren en tijdens de stages. 

Tijdens praktijk oefen je met draaibanken en frees- en slijpmachines. Je leert energiekringen installeren, mechanische constructieonderdelen (de)monteren en afstellen. Je leert ook CNC-machines programmeren, via de computer informatie opzoeken, werken met eenvoudige rekenbladen voor kostprijsberekening en tekenprogramma’s gebruiken. Daarnaast is er aandacht voor onderhoudstechnieken. De stage zorgt voor nuttige ervaring op de werkvloer.

Voor wie is deze richting?

De leerlingen komen meestal uit de 2de graad Basismechanica (BSO) of de 2de graad Mechanische Technieken (TSO).

Wat na deze opleiding?

Je behaalt na het zesde jaar het getuigschrift van de derde graad. Na de derde graad kan je een zevende specialisatiejaar (vb Industrieel Onderhoud) volgen om een diploma hoger secundair onderwijs te bekomen of kan je aan het werk als machineoperator. 

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 5e jaar 6e jaar
Katholieke godsdienst AV 2 2
Frans AV 1 1
Lichamelijke opvoeding AV 2 2
Prakijk Werktuigmachines PV 16 16
Project Algemene Vakken AV 4 4
Realisaties Werktuigmachines TV 8 7
Wiskunde AV 1 2
Totaal   34 34

1 week stage in het 5e jaar
5 weken stage in het 6e jaar

Vergelijk vakken