2A Voeding

Eerste graad - Eerste graad

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming verder gezet met 24 wekelijkse lestijden en aangevuld met een specifieke basisoptie van 8 lestijden. In Hotel-voeding worden deze ingevuld met technische activiteiten hotel, bakkerij en slagerij.

In het vak 'voeding' maak je kennis met hotel, bakkerij, slagerij en voedingsleer. Zo ondervind je wat je het beste ligt. De aandacht gaat hierbij ook naar hygiëne en organisatie. Je verwerft inzicht in voedselbehandeling en klantgerichte dienstverlening.

Voor wie is deze richting?

  • Je studeert vlot en je behaalt over het algemeen goede resultaten,zonder uit te blinken in het ene of het andere vak.
  • Je ziet theorie liefst meteen toegepast in praktijk (gebruik van hoofd én handen).
  • Bovendien boeit de wereld van voedselbereiding en hygiëne, voorkomen en beleefdheidsvormen, restaurants en hotels je.

Wat na deze opleiding?

De logische vervolgopleiding in de tweede en derde graad is de studierichting Hotel. Deze opleiding zal je vormen tot hoofdkelner, chef-kok of hotelmedewerker. Tevens vormt deze opleiding een stevige basis voor hogere studies (bachelor) zoals hotelmanagement, toerisme en voedings- en dieetkunde.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Aardrijkskunde AV 1
Engels AV 2
Frans AV 3
Geschiedenis AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Muzikale opvoeding AV 1
Natuurwetenschappen AV 1
Nederlands AV 4
Techn. act. hotel/bakkerij/slagerij TV 8
Techniek TV 2
Wiskunde AV 4
Totaal   32
Vergelijk vakken