2A STEM Geel (iSTEM)

Eerste graad - Eerste graad

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming met 24 wekelijkse lestijden verder gezet en aangevuld met een specifieke basisoptie van 8 lestijden. In STEM worden deze ingevuld met algemene vakken:

  • 1 uur Frans;
  • 1 uur wiskunde;
  • 2 uren socio-economische initiatie;
  • 4 uren STEM (combinatie van wetenschappelijk werk en ICT).

In het vak STEM ga je actief aan de slag in technologische, wetenschappelijke en wiskundige projecten, alsof je een kleine ingenieur bent. Je past al onderzoekend de wetenschappelijke methode toe om je probleemoplossend denken te ontwikkelen. Ook ICT komt uitgebreid aan bod (gebruik van de computer als instrument om de wetenschappelijke en technologische vraagstukken beter te leren begrijpen).

STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In KOGEKA gaan we voor geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate. 
Meer info: http://www.kogeka.be/stem/

Voor wie is deze richting?

  • Als je de basisschool vlot doorlopen hebt,
  • d.w.z. je studeert graag, je behaalt goede resultaten en je krijgt al eens een extra uitdaging van de juf of meester,
  • en als je bovendien vooral geboeid wordt door technologie, toegepaste wetenschappen en wiskunde,
  • met een duidelijke voorkeur voor informatica en technologische denkprocessen,
  • dan zal deze richting je de uitdagingen bieden die je zoekt.

Wat na deze opleiding?

Na de eerste graad STEM kan je vlot terecht in de tweede graad Biotechnische wetenschappen, Bouwwetenschappen (Bouw- en houtkunde), Industriële wetenschappen, Mechatronische wetenschappen (optie elektromechanica en optie  elektronica/ICT), Techniek-wetenschappen en Wetenschappen. Al deze doorstroomrichtingen bereiden voor op sterk wetenschappelijke of technische hogere studies aan universiteiten en hogescholen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Aardrijkskunde AV 1
Engels AV 2
Frans AV 4
Geschiedenis AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Muzikale opvoeding AV 1
Natuurwetenschappen AV 1
Nederlands AV 4
Socio-economische Initiatie AV 2
STEM TV 4
Techniek TV 2
Wiskunde AV 5
Totaal   32
Vergelijk vakken