2A Moderne wetenschappen Geel

Eerste graad - Eerste graad

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming met 24 wekelijkse lestijden verder gezet en aangevuld met een specifieke basisoptie van 8 lestijden. Vanaf schooljaar 2015-2016 worden deze in Moderne wetenschappen ingevuld met volgende algemene vakken:

 • 1 uur Frans;
 • 1 uur ICT;
 • 1 uur Nederlands;
 • 1 uur wiskunde;
 • 2 uren socio-economische initiatie;
 • 2 uren wetenschappelijk werk.

In Moderne wetenschappen maak je dus uitgebreider kennis met een heleboel algemene vakken dan in andere richtingen, zonder je in een bepaalde richting te specialiseren.

Voor wie is deze richting?

 • Als je de basisschool vlot doorlopen hebt,
 • d.w.z. je studeert graag en je behaalt goede resultaten,
 • zowel voor wiskunde, voor wetenschappen als voor talen,
 • en je krijgt al eens een extra uitdaging van de juf of meester,
 • en als je bovendien breed geïnteresseerd bent,
 • zonder een duidelijke voorkeur voor het ene of het andere,
 • dan zal deze richting je de uitdagingen bieden die je zoekt.

Wat na deze opleiding?

Een logisch vervolg op Moderne wetenschappen in de tweede graad zijn de studierichtingen Economie, Humane wetenschappen of Wetenschappen, evenals TSO-doorstroomrichtingen zoals Biotechnische wetenschappen, Bouw- en houtkunde, Elektriciteit-elektronica, Elektromechanica, Industriële wetenschappen en Techniek-wetenschappen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Aardrijkskunde AV 1
Engels AV 2
Frans AV 4
Geschiedenis AV 2
ICT AV 1
Lichamelijke opvoeding AV 2
Muzikale opvoeding AV 1
Natuurwetenschappen AV 1
Nederlands AV 5
Socio-economische Initiatie AV 2
Techniek TV 2
Wetenschappelijk Werk AV 2
Wiskunde AV 5
Totaal   32
Vergelijk vakken