2A Industriële wetenschappen STEM (iSTEM)

Eerste graad - Eerste graad

In het vak STEM-projecten (technologisch onderzoek / informatica) oefen je al onderzoekend je technisch probleemoplossend denken en pas je dit toe in praktische realisaties, alsof je een kleine ingenieur bent. Uiteraard komt in dit vak informatica sterk aan bod.

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming met 24 wekelijkse lestijden verder gezet. Zij wordt aangevuld met een specifieke basisoptie van 8 lestijden. In Industriële wetenschappen / STEM worden deze ingevuld met

  • 7 uren technologie/informatica (elektriciteit, mechanica);
  • 1 uur wiskunde.

Het vak technologie/informatica is een verderzetting van het vak STEM-projecten, maar meer toegespitst op elektriciteit en mechanica.

STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. In KOGEKA gaan we voor geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. Bij ons start elk STEM-project met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat het de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate. 
Meer info: http://www.kogeka.be/stem/

Voor wie is deze richting?

  • Je studeert graag en je behaalt goede resultaten.
  • Je krijgt al eens een extra uitdaging van de juf of meester.
  • Je kan aan een behoorlijk tempo veel leerstof verwerken.
  • Je wordt bovendien vooral geboeid door technologie, toegepaste wetenschappen en wiskunde,met een duidelijke voorkeur voor technologische denkprocessen en informatica (programmeren).

Wat na deze opleiding?

Na de eerste graad IW/STEM kan je de tweede en derde graad Industriële wetenschappen volgen. Dit is een doorstroomrichting, die voorbereidt op ingenieurstudies (masteropleiding).
Je kan in de tweede graad ook kiezen voor andere sterk theoretisch-technische studierichtingen zoals Biotechnische Wetenschappen, Bouw- en houtkunde, Elektriciteit-elektronica, Elektromechanica of Techniek-wetenschappen. Dit zijn allemaal doorstroomrichtingen, die voorbereiden op hogere studies.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Aardrijkskunde AV 1
Engels AV 2
Frans AV 3
Geschiedenis AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Muzikale opvoeding AV 1
Natuurwetenschappen AV 1
Nederlands AV 4
STEM-projecten TV 2
Techniek TV 2
Technische activiteiten elektriciteit TV 2
Technische activiteiten mechanica TV 3
Wiskunde AV 5
Totaal   32
Vergelijk vakken