2BVL Land- en tuinbouw

Eerste graad - Eerste graad

In het beroepsvoorbereidend leerjaar wordt de algemene basisvorming van 16 wekelijkse lestijden uitgebreid met 1 uur Frans en 1 uur extra Dier en leefmilieu. Hiernaast kies je voor één beroepenveld van 14 uren (Land- en tuinbouw).

Voor wie is deze richting?

Voor leerlingen die een beroepsopleiding in Plant, Dier en Milieu willen aanvatten in het derde jaar, is dit een uitstekende voorbereiding. Als je de basisschool met vrucht, d.w.z. met het getuigschrift van het basisonderwijs, beëindigd hebt of als je 12 jaar bent uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar en geen getuigschrift basisonderwijs behaald, kan je naar het eerste leerjaar B.
 
Als je een leerachterstand hebt opgelopen in het lager onderwijs of als je minder aanleg hebt om een theoretische richting te volgen is 1B voor jou misschien een goede richting.

Wat na deze opleiding?

De richting die rechtstreeks op BVL Land- en tuinbouw aansluit, is Plant, Dier en Milieu (Landbouw BSO of Dierenzorg BSO). Na een beroepsopleiding kan je een beroep uitoefenen als arbeider, bediende of zelfstandige.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Dier en leefmilieu TV 3
Frans AV 1
Lichamelijke opvoeding AV 2
Maatschappelijke vorming AV 2
Muzikale opvoeding AV 1
Natuurwetenschappen AV 2
Nederlands AV 3
Plant en groeimilieu TV 3
Plastische opvoeding AV 1
Realisatietechnieken PV 9
Wiskunde AV 3
Totaal   32

Informatica wordt geïntegreerd in verschillende vakken.

Vergelijk vakken