2BVL Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding Geel

Eerste graad - Eerste graad

Deze studierichting biedt je een algemene basisvorming en een grondige kennismaking met twee beroepenvelden: de commerciële wereld en de verzorgingssector. Je leert er allerlei computervaardigheden. Je komt te weten hoe een kantoor of een winkel werkt. Je leert er mensen verzorgen. Je probeert keukentechnieken uit voor een gezonde voeding.

Voor wie is deze richting?

Voor leerlingen die een beroepsopleiding in handel of verzorging willen aanvatten in het derde jaar, is dit een uitstekende voorbereiding. Als je de basisschool met vrucht, d.w.z. met het getuigschrift van het basisonderwijs, beëindigd hebt of als je 12 jaar bent uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar en geen getuigschrift basisonderwijs behaald, kan je naar het eerste leerjaar B. 

Als je een leerachterstand hebt opgelopen in het lager onderwijs of als je minder aanleg hebt om een theoretische richting te volgen is 1B voor jou misschien een goede richting.

Wat na deze opleiding?

Een beroepsvoorbereidend leerjaar stoomt je klaar voor een schoolcarrière in het BSO. In de tweede graad sluiten drie studierichtingen rechtstreeks aan op het BVL: Kantoor, Verkoop en Verzorging- Voeding. In de derde graad kan je kiezen uit Kantoor, Verkoop, Organisatiehulp of Verzorging.
Daarna kan je een beroep uitoefenen als arbeider, bediende of zelfstandige in de commerciële wereld of de verzorgingssector of via een zevende specialisatiejaar het diploma van secundair onderwijs halen en eventueel verder studeren in het hoger onderwijs.
Als je in de tweede graad een studierichting in het BSO wil volgen in een ander beroepenveld dan de commerciële wereld of de verzorgingssector, dan kan dat, maar dan bespreek je dit best eerst met de school en het CLB.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Computervaardigheden TV 2
Frans AV 2
Initiatie in administratie en verkoop TV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Maatschappelijke vorming AV 2
Muzikale opvoeding AV 1
Natuurwetenschappen AV 2
Nederlands AV 4
Personenzorg TV 2
Plastische opvoeding AV 2
Wiskunde AV 3
Zorg voor leef- en woonsituatie PV 2
Zorg voor voeding PV 4
Totaal   32
Vergelijk vakken