2A Grieks-Latijn

Eerste graad - Eerste graad

De algemene basisvorming van het eerste leerjaar A wordt verdergezet en je kiest voor een specifieke basisoptie als voorbereiding op een bepaalde studierichting in de tweede graad van het ASO of TSO. In principe behoort na dit tweede leerjaar elke studierichting uit het ASO, TSO en BSO tot de verdere studiemogelijkheden.

Enkel voor de studierichtingen met Latijn of Grieks is de specifieke keuze daarvoor in de eerste graad reeds vereist. De algemene basisvorming omvat nu nog 24 wekelijkse lestijden; de overige 8 lesuren worden als volgt ingevuld: 3 uren Grieks, 1 uur ICT en 4 uren Latijn.

Voor wie is deze richting?

Voor de leerlingen die met vrucht het eerste leerjaar A beëindigd hebben met een oriënteringsattest A en die voor de basisoptie waarvoor ze kiezen geen clausulering ontvangen hebben.

Na het eerste jaar kiezen leerlingen die Latijn hebben gevolgd voor Latijn of voor Grieks-Latijn.

Wat na deze opleiding?

Elke studierichting uit het ASO, TSO of BSO behoort tot de verdere studiemogelijkheden. Maar het logische vervolg op het tweede leerjaar Grieks-Latijn is het derde jaar Grieks-Latijn.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Aardrijkskunde AV 1
Engels AV 2
Frans AV 3
Geschiedenis AV 2
Grieks AV 3
ICT AV 1
Latijn AV 4
Lichamelijke opvoeding AV 2
Muzikale opvoeding AV 1
Natuurwetenschappen AV 1
Nederlands AV 4
Techniek TV 2
Wiskunde AV 4
Totaal   32
Vergelijk vakken