2A Agro- en biotechnieken

Eerste graad - Eerste graad

In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming verder gezet met 24 wekelijkse lestijden, die aangevuld worden met een specifieke basisoptie van 8 lestijden. In Agro-en biotechnieken worden deze ingevuld met

  • 7 uren agro-en biotechnieken (met ICT geïntegreerd);
  • 1 uur wiskunde

In het vak 'agro-en biotechnieken' leer je over voedingsstoffen en voedingsmiddelen voor mens, plant en dier. Herkomst van plantaardig en dierlijk voedsel komt uitgebreid aan bod, net zoals het verwerkingsproces van voedingsmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong. Het productieproces van plantaardig en dierlijk voedsel wordt in grote lijnen besproken. Welke zaken heeft de plant allemaal nodig om te kunnen groeien en om zich te ontwikkelen? Ook de inwendige bouw, verzorging, voortplanting en het belang van dieren komt aan bod. Uiteraard wordt kennis gemaakt met de bedrijven die deel uitmaken van het productieproces. Ook de groene omgeving van de mens (natuur, milieu) wordt besproken. Lucht-,water-en grondvervuiling, geluidsoverlast,horizonvervuiling, compostering zijn enkele thema's. Kortom: planten, dieren en het milieu zijn ingrediënten van dit leerrijke vak.

Voor wie is deze richting?

  • Als je de basisschool met succes doorlopen hebt,
  • d.w.z. je studeert vlot en je behaalt over het algemeen goede resultaten,
  • en als bovendien de wereld van land-en tuinbouw,veeteelt, planten,hobby-en gezelschapsdieren,natuur en milieu je boeit,
  • dan zal deze richting je de uitdagingen bieden die je zoekt.

Wat na deze opleiding?

Leerlingen van 2ABIO kiezen in de tweede graad meestal voor de volgende TSO-studierichtingen: Biotechnische wetenschappen (BIW) of Plant-,dier- en milieutechnieken (PDM) optie Landbouw of optie Dierenzorg. BIW is een doorstroomrichting: ze bereidt voor op hogere studies, meestal een bacheloropleiding in biologie, land-en tuinbouw of milieukunde, maar ook op de masteropleidingen bio-ingenieur en biologie. Vanuit PDM kan je een bacheloropleiding in de agro-en biotechniek starten of gaan werken in die sector.

Blijkt TSO geen haalbare kaart, kan je ook de BSO-studierichting Plant, Dier en Milieu (Landbouw of Dierenzorg) kiezen.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 2e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Aardrijkskunde AV 1
Agro- en biotechnieken TV 7
Engels AV 2
Frans AV 3
Geschiedenis AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Muzikale opvoeding AV 1
Natuurwetenschappen AV 1
Nederlands AV 4
Techniek TV 2
Wiskunde AV 5
Totaal   32
Vergelijk vakken