1B Voeding

Eerste graad - Eerste graad

In de algemene vakken herhalen wij de basisleerstof van de basisschool. Wij breiden deze leerstof uit in functie van jouw beroepskeuze. Tijdens de lessen handvaardigheid en techniek leer je vaardigheden en technieken. Je gebruikt verschillende materialen. In de praktijk maak je kennis met slagerij, bakkerij, hotel, voeding-verzorging, hout, schildertechniek, elektriciteit en ICT. Zo ondervind je wat je het beste ligt.

Voor wie is deze richting?

Als je de basisschool met vrucht, d.w.z. met het getuigschrift van het basisonderwijs, beëindigd hebt of als je 12 jaar bent uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar en geen getuigschrift basisonderwijs behaald, kan je naar het eerste leerjaar B.

Je vond taal en rekenen moeilijk. Je steekt graag de handen uit de mouwen. Voeding interesseert je. Hygiëne, voorkomen en beleefdheidsvormen zijn hier belangrijk.

Wat na deze opleiding?

Het logische vervolg op het eerste jaar voeding is het beroepsvoorbereidend leerjaar Hotel-Bakkerij-Slagerij. Een andere studierichting kiezen is mogelijk.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 1e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Frans AV 2
Lichamelijke opvoeding AV 2
Maatschappelijke vorming AV 3
Muzikale opvoeding AV 1
Natuurwetenschappen AV 2
Nederlands AV 4
Plastische opvoeding AV 3
Sociale vaardigheden AV 1
Techniek / Praktijk PV 8
Wiskunde AV 4
Totaal   32
Vergelijk vakken