1B Nijverheid

Eerste graad - Eerste graad

In de algemene vakken herhalen wij de basisleerstof van de basisschool. Wij breiden deze leerstof verder uit in functie van jouw beroepskeuze.

Tijdens de lessen techniek leer je vaardigheden en technieken. Je gebruikt verschillende materialen. Je maakt kennis met hout, decoratie, bouw, metaal, elektriciteit, ICT en voeding-verzorging. Zo ondervind je wat je het beste ligt.

Voor wie is deze richting?

Als je de basisschool met vrucht, d.w.z. met het getuigschrift van het basisonderwijs, beëindigd hebt of als je 12 jaar bent uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar en geen getuigschrift basisonderwijs behaald, kan je naar het eerste leerjaar B.

Je vond taal en rekenen te moeilijk. Je steekt graag de handen uit de mouwen. Techniek interesseert je.

Wat na deze opleiding?

Na het eerste jaar kan je kiezen uit de beroepsvelden Elektriciteit-Metaal, Bouw-Hout en Decoratie-Hout. Andere overgangen zijn ook mogelijk.

Welke vakken volg je?

Lessentabel
Vak Type 1e jaar
Katholieke godsdienst AV 2
Frans AV 1
Lichamelijke opvoeding AV 2
Maatschappelijke vorming AV 3
Muzikale opvoeding AV 1
Natuurwetenschappen AV 2
Nederlands AV 4
Plastische opvoeding AV 3
Sociale vaardigheden AV 1
Techniek / Praktijk PV 9
Wiskunde AV 4
Totaal   32
Vergelijk vakken