SANCTA MARIA
Kasterlee · SMIK


Met ongeveer 400 leerlingen is Sancta Maria Kasterlee of kortweg SMIK een buitenbeentje onder de vrije secundaire scholen. Bij ons kan je zes jaar lang secundair onderwijs volgen. Er bestaan slechts een handvol vergelijkbare scholen in Vlaanderen, d.w.z. kleine, landelijk gelegen, zesjarige scholen met een studieaanbod in ASO, BSO en TSO. Het SMIK is gespaard van stadsproblemen, kan zorg besteden aan elke leerling en ons studieniveau is hoog. Vanuit het veilige, landelijke, groene Kasterlee is onze school een open venster op de wereld met aandacht voor leren leren en projectwerk. We werken nauw samen met de Geelse vrije secundaire scholen van KOGEKA.

Studieaanbod Inschrijven


Welkom in het SMIK!

Sancta Maria Kasterlee is een gezellige school in een landelijk kader. Haar opvoedingsproject steunt op vijf pijlers:

Kleinschaligheid staat bij ons voor laagdrempeligheid. Directie en personeel zijn optimaal bereikbaar en aanspreekbaar. Dit verhoogt de betrokkenheid en het wij‑gevoel: "SMIK, dat is jij en ik!"

Zorg voor anderen betekent dat we onze leerlingen leren rekening houden met elkaar en hen bewust leren omgaan met relaties. Die houding van sociale bekommernis en respect verhoogt het welbevinden van elke leerling op onze school.

Als onderdeel van de scholengemeenschap KOGEKA krijgt het SMIK ondersteuning op pedagogisch, materieel en financieel vlak. Daardoor kunnen we nog meer investeren in kwaliteit.

Onze school wil vanuit het landelijke Kasterlee een ruime blik op de wereld bieden. We willen onze leerlingen niet enkel kennis bijbrengen, maar hen ook opvoeden tot evenwichtige en maatschappijkritische jongeren met een brede kijk op de wereld. Via projectwerk en internationale uitwisselingen willen we respectievelijk het sociaal engagement van onze leerlingen stimuleren en hun culturele bagage verrijken.

In het SMIK bieden we onze leerlingen een stimulerende leeromgeving waarin ze voortdurend worden uitgedaagd. Levensechte lessen gebracht door bezielende leerkrachten vormen de kern van ons kwaliteitsonderwijs. In dit kader is het bevorderen van zelfstandig leren een belangrijke stap naar efficiënt en duurzaam leren.


SMIK 24/05/2018
STEM-project over bijen

onze jonge onderzoekers als bezige bijtjes in het labo

Lees meer
SMIK 08/05/2018
Broodje ondernemen

een smaakvolle ontmoeting tussen jongeren en bedrijfsleiders

Lees meer
SMIK 03/05/2018
Bezoek aan Ecotron

en zelf als wetenschapper aan 't werk!

Lees meer
SMIK 26/04/2018
STEM-project waterzuivering
Lees meer
No news available.