KOGEKA

Projecten

Internationalisering

Al sinds 1992 krijgen leerlingen van KOGEKA-scholen de kans om deel te nemen aan een leerlingenuitwisseling of een buitenlandse stage en organiseren we Europese nascholingen en bedrijfsstages voor personeelsleden. Daarmee zitten we in de spits van het internationale onderwijsgebeuren.

KOGEKA is dan ook een ‘trouwe klant’ bij het Europese onderwijsprogramma Erasmus+, dat dergelijke internationale activiteiten subsidieert. We behaalden zelfs het ‘VET Mobility Charter’, als één van de weinige Vlaamse scholen. Dat is een erkenning als betrouwbare organisator van buitenlandse stages voor leerlingen en bedrijfsstages voor leerkrachten. Dankzij de subsidies van Erasmus+ kunnen we onze Europese activiteiten zo goedkoop mogelijk en soms zelfs helemaal gratis aanbieden.

Leerlingenuitwisselingen bestaan uit twee delen. Eerst het bezoek van een groep leerlingen, onder begeleiding van leerkrachten, aan een partnerschool in een Europees land. Het bezoek duurt in de regel één week en het programma is een mix van lessen volgen, gezamenlijke projectactiviteiten en culturele uitstappen, meestal gefocust rond één thema. Leerlingen verblijven in een gastgezin. Deel twee bestaat uit het tegenbezoek van de buitenlandse leerlingen aan een KOGEKA-school. De voertaal tijdens een leerlingenuitwisseling is meestal Engels. Een leerlingenuitwisseling is een verrijking op het vlak van taal, cultuur en burgerzin.

Buitenlandse stages kunnen de binnenlandse stages aanvullen of vervangen. Een buitenlandse stage duurt minimaal twee weken en vindt plaats in een bedrijf dat een meerwaarde kan bieden aan de opleiding van onze leerlingen. De stagebedrijven worden van tevoren door leerkrachten gescreend. Met een heleboel bedrijven hebben wij een jarenlange band opgebouwd. Zo kunnen wij jaarlijks stages aanbieden in Zweden, Tsjechië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Kroatië of Aruba. Buitenlandse stages worden begeleid door leerkrachten, maar niet altijd gedurende de ganse periode. De leerlingen verblijven op appartement of in een gastgezin. De voertaal tijdens een buitenlandse stage is Engels, Frans of Nederlands. Een buitenlandse stage is een verrijking op het vlak van vakkennis en -vaardigheden, taal, cultuur en zelfredzaamheid.

Europese nascholingen kunnen bestaan uit door externen georganiseerde cursussen, op maat samengestelde studiebezoeken of een job shadowing in een partnerschool. We gebruiken ze om specifieke expertise in de scholengemeenschap binnen te brengen die in Vlaanderen niet te vinden is, bijv. over blended learning, herstelgericht werken of inclusief onderwijs.

Europese bedrijfsstages dienen dan weer om vakspecifieke vaardigheden onder de knie te krijgen waarvoor in Vlaanderen geen geschikte opleidingen bestaan, bijv. op het vlak van bosbouw (Finland), dierenzorg (Nederland) of regionale gastronomie (Frankrijk).
Deelname aan Europese projecten is steeds een vrije keuze, zowel voor leerlingen als voor personeelsleden.

Voor wie meer wil lezen: de tekst ‘KOGEKA International. 20 jaar Europese projecten (1992-2012)’ vind je hier.
Voor wie meer wil weten: de internationale projecten worden aangestuurd door onze coördinerend directeur Danny Van der Veken.


Fablab

Op donderdag 25 januari 2018 opende onze scholengemeenschap KOGEKA ons eigen FABLAB Geel.  Er is een inkom voorzien via de Azaleastraat. 

Hier kunnen alle creatievelingen, jong en oud, terecht om hun ideeën te realiseren door zelf gebruik te maken van een aantal computergestuurde prototyping machines zoals 3D-printer, lasercutter, CNC-machine, UV-printer, snijplotter, ... Met behulp van ontwerpsoftware en elektronica ben je dan in staat om (bijna) alles te maken.

Wil je hier zelf ook aan de slag, kijk snel naar onze openingsuren en reserveer jezelf een plaatsje!

Vanaf 1 december 2018 kan je alle info over ons Geelse FABLAB vinden op de aparte website www.fablabgeel.be

Voor wie meer wil lezen over Fablabs in het algemeen: klik hier
Voor wie meer wil weten over ons eigen FABLAB en al onze mogelijkheden: Fablab-coördinator is Bram Vleugels


Duaal leren

In een duaal schooltraject leer je zowel in de school als in een bedrijf je vak gedurende het hele schooljaar. Je kan net zoals in een voltijds of deeltijds schooltraject een diploma secundair onderwijs en/of andere beroepskwalificaties behalen. 

Vanaf 1 september 2017 mag KOGEKA starten met ‘Duaal Leren’ in de opleidingen Slagerij en Brood- en banketbakkerij.

Voor de opleiding Slagerij duaal is KOGEKA promotor van het project ‘Van vlees en bloed: leren in de slagerij!’ van het Europees Sociaal Fonds (ESF Vlaanderen). Partners in dit project zijn COOVI Anderlecht, Colruyt Group Halle, de Beenhouwersbond Brussel, Alimento Anderlecht en De Ploeg Geel. Dankzij dit project zal een nauwe samenwerking tussen scholen en bedrijven ervoor zorgen dat de duale leerweg stevig uitgebouwd wordt voor de opleiding Slagerij. Deze ervaring zal ons helpen een algemeen draaiboek voor duale opleidingen samen te stellen.

Voor de opleiding Brood- en banketbakkerij duaal is KOGEKA partner in het ESF-project ‘Dualimento’ dat gepromoot wordt door Alimento, de sectorvereniging van de voedingsmiddelenindustrie.

Voor wie meer wil lezen over duaal leren: klik hier. 
Voor wie meer wil weten: coördinator duaal leren is Steven Van Genechten.


IT-coaches

IT-coaches zijn leerlingen die worden opgeleid om medeleerlingen en leerkrachten te ondersteunen bij het gebruik van informatietechnologie. Nogal wat mensen (van alle leeftijden) leveren immers bijna wekelijks hilarische gevechten met hun laptop, tablet of smartphone om hem te doen doen wat zij willen dat hij doet. Bij het begin van het schooljaar kan elke geïnteresseerde leerling zich opgeven als IT-coach, wij zorgen dan voor de nodige opleiding.

Voor wie meer wil weten: de IT-coaches worden aangestuurd door onze LED-coördinator Nicole Boonen.


Collegiale visitatie

Van dinsdagavond 12 tot vrijdagavond 15 april 2016 bezochten acht leerlingen, acht leerkrachten van verschillende scholen van KOGEKA, één directielid en pedagogisch begeleidster Annette Raemdonck de vier scholen van Liemers College in Nederland. Al klinkt ‘bezoeken’ in dit verband veel te passief: zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten werden het erg gevulde dagen, waarin elke leerkans ten volle benut werd.

Onze leerlingen volgden elke voormiddag de lessen met hun Nederlandse gastheer of –vrouw en namen ’s namiddags deel aan een programma met vooraf uitgewerkte reflectieopdrachten. Net als de deelnemende leerkrachten hadden ook zij de taak om op vrijdagavond hun bevindingen te delen met onze Nederlandse collega’s. Onze leerlingen wisten heel precies aan te geven wat ze wél en niet zouden meenemen van de manier van werken in Liemers College (onder meer BYOD) en konden perfect verantwoorden waarom ze tot die conclusies gekomen waren.
De leerkrachten op hun beurt brachten het overgrote deel van de dag lesbezoeken aan de hand van een uitgewerkte observatiemethodiek. Zo lag de focus op het leren van de leerling en op hoe interventies van leerkrachten en aspecten van schoolorganisatie hier al dan niet toe bijdragen. De bevindingen werden verzameld en resulteerden ook weer in een rapport over de visitatie.

Later bezochten Harald Wiggers, voorzitter centrale directie van Liemers College, en Nicole Klein Tank, afdelingsleider van Liemers College vestiging Didam, Sint Maria Geel voor een uitgebreide bespreking. Dit gaf ons ook de kans te melden wat wij tot nu al met onze ervaringen gedaan hebben. Heel concreet is de groep die deelnam aan de visitatie in Liemers College, bij elkaar blijven komen óm precies de vertaalslag te maken naar onze eigen context. Zo werden er in Sint Maria Geel, naar Nederlands voorbeeld, leeractiviteiten opgezet in drie klassen. Bedoeling is op de eerste plaats elkaar verder te inspireren, maar zeker ook andere collega’s in onze scholen mee te krijgen in een vernieuwende kijk op onderwijs waarin het leren van de leerling centraal staat.
In de loop van 2017-2018 zal een nieuwe collegiale visitatie georganiseerd worden.

Voor wie meer wil lezen over collegiale visitaties klik hier.
Voor wie meer wil weten: de collegiale visitaties worden aangestuurd door onze LED-coördinator Nicole Boonen.


Geothermie

Diepe geothermie is een duurzame vorm van energiewinning uit aardwarmte. Geothermie kan de CO2-uitstoot in Vlaanderen gevoelig doen dalen, en dus meehelpen om de klimaatverandering tegen te gaan.

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) voerde in 2015-2016 twee proefboringen uit in Mol. Van bij de start wilde VITO scholen betrekken bij deze toekomstgerichte technologie. In KOGEKA vond VITO daarvoor een enthousiaste en actieve partner.

Op de Balmatt-site in Mol richtte VITO een tentoonstellingsruimte in. Daarvoor werd een wand van 16 m breed op 4 m hoog geïnstalleerd, bestaande uit plexiglazen kijkkasten die door leerlingen van KOGEKA gevuld zijn met zand op aanwijzing van de geologen van VITO, zodat hij de ondergrond tussen Turnhout en Mol uitbeeldt op schaal 1/1000. De leerlingen kregen er veel lof voor toegezwaaid op de opening van de proefboring op 14 september 2015, niet alleen van Dirk Fransaer, directeur van VITO, maar ook van de ministers Muyters, Schauvliege en Turtelboom. En het belangrijkste is dat ze ondertussen dankzij de mensen van VITO heel wat opgestoken hebben over de Kempense ondergrond en de mogelijkheden van geothermie.

Dankzij subsidies van de Provincie Antwerpen en de medewerking van VITO, VOKA Kempen en GoodPlanet Belgium, is het sinds november 2015 mogelijk om een geleid klasbezoek te brengen aan de tentoonstellingsruimte en de boortoren / energiecentrale in aanbouw. Verschillende klassen van KOGEKA gaan jaarlijks gretig in op dit gratis aanbod. Zo’n bezoek past dan ook perfect in STEM-onderwijs en is een geweldig voorbeeld van LED-leren.

KOGEKA kon in 2015-2016 17 Antwerpse en Limburgse secundaire scholen overtuigen om in de loop van het schooljaar met leerlingen een STEM-project uit te werken over één van de aspecten van geothermie. Minister Crevits was zo gecharmeerd door dit school-, provincie- en netoverschrijdende project dat ze het prompt subsidieerde.

En dus bouwden leerlingen van Sint Aloysius Geel maquettes van de boortoren, een geothermische centrale en een warmtenet. Het Sint Dimpnacollege werd wild enthousiast van een onderzoeksopdracht over verschillende vormen van energiewinning. In Sint Jozef Geel voerde een leerling een geïntegreerde proef uit over CO2-captatie en in Sancta Maria Kasterlee bestudeerden ze de stoomturbine.

De resultaten van alle 17 projecten waren te zien op vrijdag 3 juni 2016 in de conferentiezaal van VITO in Mol.
Op 16 november 2017 wonnen de educatieve geothermieprojecten van VITO de publieksprijs én de tweede jaarprijs voor wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) en de Jonge Academie.

Voor wie meer wil lezen over geothermie klik hier.
Voor wie meer wil weten: de geothermieprojecten worden aangestuurd door onze coördinerend directeur Danny Van der Veken.


Klimaatproject

KOGEKA slaagde erin een STEM-klimaatproject goedgekeurd te krijgen door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming voor de periode 2017-2019 onder de titel ‘COOL PLASTICS’. Dat was niet vanzelfsprekend, want er waren bijzonder veel aanvragen. Slechts een fractie werd goedgekeurd.

Het STEM-project vertrekt vanuit de onderzoeksvraag: kunnen bioplastics een bijdrage leveren om de klimaatopwarming tegen te gaan? We produceren immers massaal veel plastics uit koolstof opgeslagen in aardolie. Een leven zonder plastic kunnen we ons niet voorstellen. Bij de trage afbraak van plastic afval komt CO2 in de atmosfeer terecht. Dit zal nog heel lang bijdragen aan de klimaatopwarming. Zijn bioplastics in een circulaire economie het duurzame alternatief van de toekomst? In een STEM-project zetten we leerlingen van de eerste graad aan het denken over deze ambitieuze onderzoeksvraag en maken zij hun eigen drankjetons in bioplastics, daarbij geholpen door leerlingen van de derde graad en externen van VITO, B-token en de Hooibeekhoeve.

Voor wie meer wil lezen over bioplastics: klik hier.
Voor wie meer wil weten: het klimaatproject wordt aangestuurd door onze coördinerend directeur Danny Van der Veken.


Nieuwbouwprojecten

Binnen het masterplan Infrastructuur van KOGEKA werden de voorbije jaren vier bouwprojecten gerealiseerd in samenwerking met Scholen van Morgen.

 • Op Sancta Maria Kasterlee · SMIK werd de helft van de school afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw van 2.800 m².  Onder meer klaslokalen, gespecialiseerde vaklokalen, een openleercentrum, een grote polyvalente ruimte en de administratieve diensten zijn hier gehuisvest.
  Het werd een opvallend open en licht gebouw met maximale mogelijkheden tot zowel pedagogische als sociale interactie tussen leerlingen en personeel.
 • Een nieuw wetenschapsgebouw van 2.800 m² werd opgetrokken op Sint Jozef Geel, ter vervanging van het oude gebouw waar ooit nog het Hoger Instituut der Kempen actief was.  Leerlingen en leerkrachten kunnen in dit nieuwe gebouw onder meer gebruik maken van zeer moderne theorielokalen en labo’s voor scheikunde, fysica en biologie.
 • Op Sint Dimpna Geel werd een nieuwbouw van 2.000 m² gerealiseerd als uitbreiding voor enerzijds het college (secundair) en anderzijds de basisschool.
  Beide scholen kunnen voortaan bijkomend beschikken over een tiental extra klaslokalen, twee polyvalente ruimten en over een sport- en spelzaal.
  Ook werd een gezellige verdiepte buitenverblijfsruimte gemaakt.
 • Het grootste project (10.300 m²) werd gerealiseerd op Sint Aloysius Geel.  Dit was nodig om ook plaats te kunnen bieden aan de opleidingen die tot in het schooljaar 2016-2017 in ’t Peperstraatje ingericht werden.  Het Rectorhuis in de Kollegestraat kreeg een volledig nieuwe invulling en ook achter de mooie gevel van de vroegere Landbouwschool verrees een nieuwbouw met klaslokalen en met praktijklokalen voor de opleiding Voeding.
  Het witte schoolgebouw op de hoek van het Schuttershof en het Collegepad werd afgebroken om plaats te maken voor een grote nieuwbouw waar onder meer de praktijk- en technologieklassen in ondergebracht zijn.
  Naast de school werd langs het Collegepad ook een nieuw sportcomplex (De Doelen) gebouwd met een grote sportzaal, een turnzaal en een polyvalente tribunezaal.  Dit sportcomplex wordt buiten de schooluren, in nauwe samenwerking met de sportdienst van de stad Geel, ter beschikking gesteld van de lokale sportverenigingen.

Voor wie meer wil weten: de renovatie- en nieuwbouwprojecten worden aangestuurd door onze technisch directeur Geert Hendrickx.

Architectenbureau NOAHH heeft de projecten gepubliceerd en mooi geïllustreerd: SMIK, SDGC en SDGB, SJG, SAG