Nieuws

Verkiezingen op SMG

-

Al voor het dertiende jaar op rij organiseert Sint Maria Geel het verkiezingsproject voor al haar zesde jaarsstudenten.

Het project kadert in de Vakoverschrijdende Eindterm ‘Politiek-juridische samenleving' en informeert de leerlingen over de verschillende politieke partijen en hun standpunten. Ook de praktische kant van de eigenlijke stemming wordt behandeld.

Tijdens deze projectdag krijgen de klassen de mogelijkheid om vragen te stellen aan een afgevaardigde van de verschillende politieke partijen. 

Het is dus niet de bedoeling een politiek debat te voeren. Wel krijgt elke partij de kans om, in de vorm van antwoorden op gerichte vragen van de leerlingen, haar standpunten toe te lichten.

De vragen van de leerlingen betreffen thema's die zich op Vlaams en federaal bestuursniveau situeren.

Tot slot brengen de leerlingen in geheime stemming, helemaal volgens het draaiboek van echte verkiezingen, hun stem uit. De resultaten van die stemming worden op het einde van de dag meegedeeld en elke partij kan in plenum een korte reactie geven.

Dit jaar verwelkomden we volgende politici: Tinne Van Gelder (GROEN), Sammy Mahdi (CD&V), Tonio Caruso (SP.A), Hans Maes (Open VLD), Yoleen Van Camp (N-VA), Sam Van Rooy (Vlaams Belang) en Greet Daems en Jos D'Haese (PvdA).