Nieuws

Vacature op Sint Jozef Geel

-

Coördinator DBSO Centrum Deeltijds Onderwijs (CDO)

Het schoolbestuur van KOGEKA heeft een vacature voor de functie van COÖRDINATOR DBSO (m/v) van het Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO) in haar secundaire school Sint Jozef Geel (SJG), met ingang van 7 januari 2019.

SJG is een ‘bovenbouwschool’ met (D)BSO-TSO-studierichtingen in 5 departementen, nl. Agro- en biotechnologie, Hout – Bouw, Mechanica – Elektriciteit, Voeding en horeca en het CDO. SJG organiseert eveneens een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers.

Vereist bekwaamheidsbewijs

  • Minimaal diploma van bachelor (of gelijkgesteld) + bewijs van pedagogische bekwaamheid.
  • Relevante ervaring in het onderwijs.

Uw opdracht

De kerntaken op school situeren zich op vier werkdomeinen, nl. het algemeen beleid, het opvoedkundig en onderwijsbeleid, het personeelsbeleid en het communicatiebeleid, zoals ze in de functiebeschrijving zijn opgenomen.

Bovendien zal u deel uitmaken van het directiecomité van KOGEKA.

Wat wij verwachten

  • U heeft leidinggevende en organisatorische capaciteiten, kan bezielen en inspireren en beschikt over een groot moreel gezag.
  • U schrikt niet terug voor organisatorisch werk; uw aanpak is nauwgezet en systematisch.
  • Wij verwachten engagement, flexibiliteit en zin voor teamwork. 
  • U getuigt van een christelijk geïnspireerde levensvisie, zoals uitgeschreven in ons pedagogisch project.
  • U beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden en kan vlot omgaan met moderne communicatiemiddelen en –technieken.
  • U hebt aandacht voor integrale kwaliteitszorg en bent innovatief ingesteld.
  • U werkt loyaal samen met het schoolbestuur, het directieteam van KOGEKA en de overlegorganen van de school en de scholengemeenschap.

Wij bieden

Een tijdelijk contract van bepaalde duur, dat telkens met een jaar verlengd kan worden.

U heeft interesse

Stuur uiterlijk vrijdag 30 november 2018 uw motivatiebrief met CV via mail naar de coördinerend directeur van KOGEKA t.a.v. Danny Van der Veken: danny.vanderveken@kogeka.be. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met een beoordelingscommissie in de week van 3 december 2018.

Indien u meer informatie wenst over de functiebeschrijving, dan kan die opgevraagd worden per mail bij de directie van Sint Jozef Geel: bob.heylen@kogeka.be.