Nieuws

Project Arch-Hive landt in Brussel en Londen

-

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verblijven ca. 250.000 Belgische oorlogsvluchtelingen in het Verenigd Koninkrijk. Elk van hen wordt vanaf 1915 door de Britse overheid geregistreerd in het Central Register of Belgian Refugees. Het archief van dit register biedt vandaag het meest complete overzicht van de identiteit van deze vluchtelingen. Vandaag bevindt het archief zich deels in het Algemeen Rijksarchief te Brussel en deels in de National Archives in Londen (UK).

Gezien de omvang van het archief (in het rijksarchief Brussel alleen spreken we over 95 lopende meter archief!) werd dit tot op heden niet systematisch geraadpleegd. Het project ARCH-HIVE onderneemt voor het eerst dergelijke onderneming en heeft als streefdoel de realisatie van het meest complete overzicht van oorlogsvluchtelingen in de UK, afkomstig uit de regio Kempen.

In de aanloop naar 11 november trokken acht zesdejaars van Sint Maria Geel – Elize, Ibe, Kato, Jitse, Jodie, Niels, Robbe en Stijn - naar het Algemeen Rijksarchief Brussel en de National Archives in Londen om ter plekke het archief van het Central Register te raadplegen.

Door het werken met originele primaire bronnen in de context van gerenommeerde archiefinstellingen, maken de leerlingen kennis met de vereisten van wetenschappelijk onderzoek. Door deze levensechte manier van werken zetten de leerlingen een grote stap in de ontwikkeling van hun historisch bewustzijn, één van de sleutelcompetentie van de nieuwe eindtermen.

Het project Arch-Hive werd ontwikkeld door Sint-Maria Geel en is uniek in Vlaanderen. Deze grensverleggende manier van werken is enkel mogelijk door de steun van volgende partners: erfgoedcel k.ERF, European Projects Sint Maria Geel, 2018 Europees jaar van het cultureel erfgoed en de Vlaamse overheid.

Een tussentijds verslag van de excursie naar Brussel en Londen vind je via deze link.