Nieuws

Operatie Proper

-

Het Sint Maria Geel neemt dit schooljaar via ‘Mooimakers’, deel aan het project ‘Operatie Proper’. Dit project, georganiseerd door de Vlaamse overheid, is een initiatief om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil.

Op school voeren we reeds jaren acties om de leerlingen bewust te maken over de gevolgen van zwerfvuil en hoe zwerfvuil vermeden kan worden. Via het project ‘Operatie Proper’ wordt de actiezone van onze school wat uitgebreid. Zo zullen onze leerlingen wekelijks ingeschakeld worden om ook de graszone voor het stedelijk zwembad op te ruimen. Iedere week staat een bepaalde klas in voor de opruim van deze ‘geclaimde zone’. Tot hiertoe hebben onze leerlingen dit prima gedaan en dragen ze zo een mooi steentje bij tot de propere stad Geel en een beter leefmilieu.

#OperatieProper, #Houhetnet