Nieuws

Nicotieners? Nee bedankt!

-

Op donderdag 8 maart kregen al onze leerlingen van het derde en het vierde jaar de interactieve voordracht ‘een teer onderwerp’ gebracht door prof. dr. Filip Lardon.

Prof. dr. Filip Lardon is hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en vicerector van de Universiteit Antwerpen en diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek. Zijn kankerexpertise vertaalde hij inmiddels in meerdere boeken en voordrachten voor het grote publiek.

Naast kankeronderzoek is het zijn missie om jongeren weg te houden van de sigaret door ze op een interactieve manier te informeren over de vreselijk nadelige effecten ervan.

De leerlingen werden op een duidelijke manier geïnformeerd over kanker ten gevolge van roken. In een verstaanbare taal werd eerst uitgelegd wat kanker is en hoe het ontstaat. Aan de hand van enkele stellingen ontdekten leerlingen de schadelijke gevolgen van het roken.

Wij zijn alvast overtuigd van de negatieve gevolgen van het gebruik van sigaretten. Hopelijk onze (nico)tieners ook!