Nieuws

INFOMOMENT voor ouders van nieuwe kleuters

-

Op vrijdag 22 februari wordt een infomoment georganiseerd voor ouders van mogelijke nieuwe leerlingen om wat informatie te verschaffen over onze school. Deze infomomenten gaan door in de school om 9u00 en/of om 16u30.

Vanaf 18 maart om 8u30 kan elk kind geboren in 2017 zich laten inschrijven bij de basisschool van zijn/haar keuze in Geel voor het schooljaar 2019-2020 (of 2020-2021 als je kind verjaart in november of december)

De capaciteit is voor onze school vastgesteld op:

  • 60 kleuters per geboortejaar in het Laar
  • 10 kleuters per geboortejaar in de wijkschool Hadschot (Galven)
  • 20 kleuters in het totaal in onze wijkschool Kievermont
  • Het totale aantal kinderen over de vestigingsplaatsen heen mag niet hoger zijn dan 75
  • 75 lagere schoolkinderen per leerjaar in het Laar