Nieuws

Het leven zoals het is: SMG op de rechtbank

-

In navolging van de verschillende tv-programma’s die ons de laatste jaren een blik in de rechtszaal boden, trokken de leerlingen van 4OIT, 5OMC en 6OMC op maandag 27 november naar het vredegerecht van het kanton Neerpelt-Lommel.

Gedurende een hele voormiddag volgden ze er de openbare zitting vanuit het publiek. Tussen de talrijke dagvaardigingen voor onbetaalde facturen, verzoeningspogingen bij burenruzies en huurgeschillen door, nam rechter Mevesen meermaals de tijd om de werking van de rechtbank en de context bij verschillende zaken aan de leerlingen toe te lichten. Na afloop van de zitting kregen we ook nog letterlijk een blik achter de schermen, door de griffie van de rechtbank te bezoeken. Hier bleek dat de rechter en haar medewerkers veel meer doen dan hetgeen op tv getoond wordt, denk maar aan zaken met betrekking tot bewindvoering en collocaties. Het was een heel erg leerzame - en soms zeer confronterende - zitting waarbij de theorie uit de lessen heel erg tastbaar werd en een menselijk gelaat kreeg.