Nieuws

Erasmus+ project PEARLS (2017-2019)

-

Sint Maria Geel maakt deel uit van het Europees uitwisselingsproject PEARLS, dat eind dit schooljaar wordt afgesloten. Het project, dat de naam PEARLS draagt (dat staat voor Peer Education, Active and Reflective Learning Strategies), telt in totaal 5 partners. Scholen uit Turkije, Litouwen, Roemenië, Italië en België wisselen ‘good practices’ uit om het leren in vooral Wiskunde en Engels te bevorderen. Er werd onder meer een digitaal leerplatform gecreëerd, waarop leerlingen zelfgemaakte kennisclips kunnen posten en bekijken. In workshops maakten leerkrachten en leerlingen kennis met digitale tools, leerstrategieën en innovatieve methodieken. De nadruk lag hierbij op coöperatief leren en het aanwenden van ICT-toepassingen.

Voor onze school werden voornamelijk leerkrachten en leerlingen van het vijfde jaar studiegebied Handel betrokken. Zij namen, tussen oktober 2017 en nu, deel aan verscheidene  internationale project meetings. De vijfde en laatste bijeenkomst zal plaatshebben in België. We verwelkomen, van 26 tot 30 mei 2019, delegaties leerkrachten uit de partnerlanden op onze school. Na afloop van het project blijft het digitaal leerplatform (www.pearlsroom.com) beschikbaar voor leerlingen, binnen en buiten Europa. Meer informatie over PEARLS vind je terug in de projectbrochure via deze link: https://pearlsroom.com/wp-content/uploads/2018/10/PEARLS.pdf