Nieuws

EPAS European Parliamant Ambassador School

-

Vanaf dit schooljaar stapt het SMIK in het EPAS-project van het Europees Parlement, dat als doel heeft van onze leerlingen bewuste en actieve Europese burgers te maken.

Momenteel zijn er 1.100 EPAS-scholen verspreid over de Europese Unie, waarvan 41 in België.

Via diverse activiteiten, lessen, infodagen, uitstappen etc…willen we de kennis van onze leerlingen over de Europese Unie vergroten en de democratische vaardigheden, zoals kritische burgerzin,  trainen.

Speciale aandacht zal uitgaan naar de EU waarden en de activiteiten die het Europees Parlement hieraan koppelt, zoals vrouwendag, Europadag etc.  Aangezien 2019 een Europees verkiezingsjaar is, zullen we ook hieraan extra aandacht besteden.

De waarden waarop de Europese Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren.  Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het project zal in het SMIK getrokken worden door vijf ‘senior ambassadors’ of vijf leerkrachten die het project coördineren en de ‘juniors’ zullen begeleiden.  De ‘junior ambassadors’ zijn de leerlingen die mee de activiteiten zullen bedenken en creatief uitwerken.  Twaalf enthousiaste leerlingen uit alle richtingen van onze derde graad wilden dit schooljaar deze rol op zich nemen.

We hopen reeds dit schooljaar zoveel mogelijk leerlingen uit alle richtingen en graden te laten kennismaken met het project.  Via een permanente infostand in onze school zullen alle leerlingen en leerkrachten geïnformeerd worden over de EU, de instellingen en allerlei weetjes over de Unie.

Het EPAS team

Junior ambassadors 2018-19: Rik Aerts (6WiWe), Adnane Chentouf (6TW), Jelle Kennis (5WiWe), Margaux Langelet (6MtWe), Robbe Slegers (5WiWe), Nicolaas Stynen (5WiWe), Lucas Syroit (5TW), Lukas Van Den Bosch (5WiWe), Aranka Van Den Eynde (6WiWe), Loes Van Den Kerckhove (5MtWe), Xanthe Van Doninck (6TW), Willem Ver Heyen (6TW)

Senior ambassadors : Dagmar Delissen, Vera Haenen, Leni Hendrickx, Luth Van Gemert en Monique Van Laer

Het EPAS project wordt in België gecoördineerd door EPLO (‘European Parliament Liaison Office’) in samenwerking met Europahuis Ryckevelde

EPLO België – Europa Direct Informatiepunt

Europahuis Ryckevelde

Europaindeklas