Nieuws

Eerste samenkomst Regiegroep Kwaliteitszorg SMG

-

Sinds enkele schooljaren trekt SMG volop de kaart van kwaliteitszorg en ontwikkeling.

Om tot een school te komen waar een leef- en leerklimaat heerst waarin leerlingen hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontplooien, is het nodig om een goed uitgebouwde structuur uit te zetten die deze missie ondersteunt. Hierbij is het belangrijk dat alle betrokken partijen ruimte krijgen om hun inbreng te leveren. Om die participatie mogelijk te maken, werd de ‘Regiegroep Kwaliteitszorg SMG’ in het leven geroepen. Op donderdagavond 12 oktober kwam deze groep voor de eerste keer samen. Stagebegeleiders, ouders, leerkrachten en directie gingen met elkaar in gesprek over thema’s als verbondenheid met de school, orde op SMG, de wisselwerking tussen SMG en haar stageplaatsen en preventie voor middelengebruik. Het werd een erg inspirerende avond, waarbij het duidelijk is dat het zeker de moeite loont om eens naar de organisatie van de school te kijken door een niet-onderwijsbril.