Nieuws

Brief directies KOGEKA over nieuwe eindtermen tweede en derde graad

-

Open brief aan minister Ben Weyts en alle leden van het Vlaams parlement

Alle directies van onze KOGEKA-scholen hebben fundamentele bezwaren bij de toekomstige eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. Deze brief werd verstuurd aan minister Weyts en aan alle leden van het Vlaams Parlement.