Nieuws

Biotechnische wetenschappen, een richting met toekomst!

-

Bij het maken van een studiekeuze is bij leerlingen en hun ouders vaak het toekomstperspectief en de werkgelegenheid een terechte bezorgdheid.

Wat betreft de biotech-sector zit je zeker goed.

In de richting biotechnische wetenschappen wordt de kiem gelegd voor het latere grote werk. De leerlingen krijgen vanaf het derde jaar systematisch de nodige theoretische achtergrond op het vlak van biologie, chemie, fysica en biotechniek. Daarnaast ontwikkelen ze tijdens de verschillende practica en labo’s de nodige vaardigheden die onmisbaar zijn om in een modern labo mee te draaien. Vlaanderen is een belangrijke speler op het vlak van biotechnologisch onderzoek met toepassingen in de verschillende sectoren: landbouw, tuinbouw, plantenveredeling, productie, verwerking en bewaring van voeding en uiteraard de ontwikkeling van nieuwe technieken in de behandeling van ziektes en de zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen.
De sector telt in België zo'n 400 bedrijven, waarvan 240 in Vlaanderen. Er werken naar schatting 37.000 mensen, van wie 20.000 in Vlaanderen. Jaarlijks zien in Vlaanderen 10 tot 15 biotechstart-ups het levenslicht. Volgens Johan Cardoen, managing director van het VIB, het Vlaams instituut voor biotechnologie moeten we zien dat ons onderwijs voldoende talent blijft afleveren. In de richting biotechnische wetenschappen leggen wij alvast een goede basis.