Nieuws

4OIT, 5OMC en 6OMC naar de rechtbank

-

De leerlingen van 4OIT, 5OMC en 6OMC trokken op maandag 27 januari naar het Vredegerecht in Pelt. We waren er getuige van een hele reeks dagvaardigingen en verzoeningspogingen die door rechter Mevesen streng maar rechtvaardig behandeld werden.

Een grote verscheidenheid aan onderwerpen stond deze voormiddag ‘op de rol’: onbetaalde facturen, al dan niet teruggezonden internetaankopen, burenruzies over overhangende takken, erfeniskwesties, huurgeschillen, discussies over bouwkranen,… Telkens opnieuw zagen we de eisende en de verwerende partijen, al dan niet vertegenwoordigd door hun advocaten, hun zaak bepleiten.

Voor en na de openbare zitting namen de rechter en haar hoofdgriffier uitgebreid de tijd om de werking van de rechtbank toe te lichten, de context bij verschillende zaken te schetsen en vragen van leerlingen te beantwoorden. Na afloop kregen we nog een blik achter de schermen van de rechtbank, met name op de griffie en in de raadkamer. Het was een erg leerzame – en soms zeer confronterende - zitting waarbij de theorie uit de lessen heel tastbaar werd en een menselijk gelaat kreeg.