Nieuws

100 jaar Basisschool Sint Dimpna

-

100 jaar Basisschool Sint Dimpna Geel

 

De vrije basisschool Sint-Dimpna werd 100 jaar geleden gesticht en dat werd op 2 oktober uitgebreid gevierd met alle kinderen van de school. Zowel de kleuters als de leerlingen van het lager onderwijs  waren een ganse dag actief bezig rond het cijfer 100.  De basisschool, met haar vestigingen op het Laar, Kievermont en Hadschot, is de grootste lagere school van Geel met ongeveer 600 leerlingen.

 

Op 2 oktober 1917 werd nog tijdens de Eerste Wereldoorlog vlak naast de kerk gestart met een lagere meisjesschool in het "Bakkershuis" (nu parochiecentrum). De zusters van Huldenberg bouwden de school uit . Zij zouden einde jaren 1950 ook het Sint-Dimpnalyceum oprichten ( vandaag het Sint Dimpnacollege).  In oktober 1917 waren er direct 138 kinderen aanwezig. Tijdens de eerste maanden, waren er voor die grote groep twee juffen aangenomen.  De school groeide snel en was jarenlang gevestigd in een gebouw dat vlak tegen het kerkhof werd aangebracht. Generaties Gelenaars hebben op die locatie kleuter-of lager onderwijs gevolgd. Begin van de jaren 1980 verhuisde de school naar de tuin van de toenmalige pastorij (nu de Leonardozaal). Vanaf 1985 werden er voor het eerst jongens toegelaten tot de lagere school. De laatste jaren werd er vooral geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur. Sinds 1 september 2015 maakt de school als enige basisschool van Geel deel uit van de scholengemeenschap KOGEKA.

 

Honderd activiteiten

 

De school wilde de viering van 100 jaar doen met en voor de leerlingen en in alle klassen waren er maandag activiteiten. Zelfs in de turnzaal werd rond het getal 100 gewerkt.  Het zesde leerjaar deelde die dag 100 complimentjes uit,  er werden krantenknipsels geknipt, er waren honderd bloemen, er werd door een klas wel honderd keer van een trap gelopen enz. De jongeren van het vijfde jaar brood-en banketbakkerij van Sint Jozef Geel hadden een kleine workshop cupcakes georganiseerd voor alle leerlingen, eveneens in het kader van het cijfer 100. Directieleden Rina Dillen en Gie Geuns ontvingen bloemen van KOGEKA-ambassadeur Nicole Boonen.Op het einde van de schooldag werden ook alle ouders uitgenodigd om de activiteit samen te kunnen beëindigen. De leerlingen moesten immers allemaal kunnen bewijzen dat ze hun taak hadden uitgevoerd.