Algemene informatie

In onderling overleg met de stageverantwoordelijken wijst de overkoepelend mentor-stagecoördinator je al of niet één van de scholen toe.

Je kan op je aanvraag je voorkeurschool kenbaar maken. In mate van het mogelijke wordt hiermee rekening gehouden.

Er zijn vaste infomomenten/contactdagen voorzien (inschrijven verplicht) waarop je verwacht wordt aanwezig te zijn. Indien studenten (BaSO 2 en BaSO 3) zonder geldige reden niet aanwezig zijn op een infomoment/contactdag, vervalt de stagetoezegging.

Contactdagen of infosessies:

SLO

BASO

Wanneer u klikt op "ga verder", dan gaat u ook akkoord met onze stagerichtlijnen. Raadpleeg de stagerichtlijnen hier.