LED-leren en BYOD

Het KOGEKA van de toekomst

Levensecht eigentijds duurzaam leren

De scholengemeenschap KOGEKA heeft een pedagogisch concept uitgewerkt dat in al haar scholen geïmplementeerd wordt, aangepast aan het aanwezige leerlingenpubliek. Al onze scholen willen namelijk actieve, maatschappelijk geëngageerde en zelfbewuste kinderen en jongeren vormen. Zij kennen hun talenten en slagen erin op een flexibele en assertieve manier om te gaan met de veranderingen in de samenleving van vandaag en morgen. Daarnaast weten ze waarvoor ze willen gaan en nemen ze verantwoordelijkheid voor hun keuzes. Om die ambitieuze doelstellingen te bereiken, stimuleren al onze scholen levensecht, eigentijds en duurzaam leren.


Levensecht leren

Leren wordt rijker op het moment dat de relevantie voor het dagelijks leven zichtbaar wordt. Onze leerkrachten tonen dit in hun lessen op vele verschillende manieren. Ze plaatsen hun leerlingen in een reële werksituatie d.m.v. duaal leren of werkplekleren of door hen op binnen- of buitenlandse stage te sturen. Ze bieden projectgestuurd onderwijs, dat realistische situaties simuleert en bestudeert, bijvoorbeeld in geïntegreerde STEM (zie iSTEM), maar ook in vele andere vakken en projecten. Of ze halen de realiteit in de klas binnen.
In de 21ste eeuw impliceert levensecht leren dat de lerende beroep kan doen op vrij toegankelijke leerstof en dat de leraar kansen biedt om deze vorm van leren als volwaardig te integreren in het onderwijsgebeuren. Dit vraagt om een aangepaste didactiek. Het internet bulkt immers van de informatie, maar onze leerlingen hebben een betrouwbare gids nodig om deze data om te smeden tot kennis en inzicht. Om deze rol ten volle op te nemen, ondersteunen wij onze leerkrachten met een eigen nascholingsaanbod, pedagogische studiedagen e.d.


Eigentijds leren

Over de vele vakinhouden en (vakoverschrijdende) eindtermen heen willen onze scholen hun leerlingen een aantal vaardigheden voor de 21ste eeuw laten verwerven. In alle studierichtingen zullen kinderen en jongeren immers gebaat zijn met leren samenwerken, het probleemoplossend vermogen aanscherpen, de digitale geletterdheid verhogen, creativiteit ontplooien, kritisch denken bevorderen, communicatieve, sociale en culturele vaardigheden ontwikkelen.
Daarom stimuleren we werkvormen als zelfsturend, begeleid zelfstandig en coöperatief leren en zetten we daarvoor de hedendaagse technologie in. We spreken van blended learning: een inspirerende leeromgeving ondersteund door ICT maakt plaats- en tijdsonafhankelijk leren mogelijk. Je kan overal en altijd leren als je wil. Een krachtig ICT-netwerk is dan wel een vereiste, maar daarvoor hebben we gezorgd, in al onze scholen. Toegang tot het netwerk krijg je via een computer van de school of via je eigen toestel (BYOD).
Om leerlingen en leerkrachten hierin wegwijs te maken, zijn de IT-coaches in het leven geroepen en werd een collegiale visitatie gebracht aan het Liemers College in Nederland.


Duurzaam leren

Leren moet blijven hangen. Leerlingen moeten de zin van hun leren begrijpen. Dan pas wordt leren duurzaam. Dus leren we de leerlingen hun eigen leerstrategie kennen, hoe zij de zaken anders of beter hadden kunnen aanpakken, wat hun kwaliteiten en werkpunten zijn. Dat helpt bij de studie- of beroepskeuze, want het stelt de leerlingen in staat hun talenten te ontdekken. Duurzaam leren draagt bij tot de algemene vorming, waardoor de leerling een zelfbewust, gelukkig en dus sterk persoon wordt.
Om duurzaam leren te implementeren, organiseren we nascholingen en werkgroepen.

Voor wie meer wil lezen: de visietekst over LED-leren vind je hier

Voor wie meer wil weten: LED-coördinator is Nicole Boonen.


BYOD (Bring Your Own Device)

Bij het onderwijs van de 21ste eeuw hoort vanzelfsprekend vrije toegang tot het internet. Daarom heeft KOGEKA zwaar geïnvesteerd in het optimaliseren van haar ICT-netwerk. Resultaat: vanaf 2017-2018 zullen alle leerlingen en personeelsleden in alle secundaire schoolgebouwen op een veilige manier en op elk moment van de schooldag draadloos verbinding kunnen maken met het internet. Wij nodigen dan ook alle leerlingen en personeelsleden uit hun eigen vertrouwde digitale toestel mee naar school te brengen en gepast te gebruiken in de lessen: Bring Your Own Device (BYOD). Daarnaast zullen er toestellen van de school beschikbaar zijn.

Meer info:

Wie een laptop wil aanschaffen komt er al gauw achter dat er zeer veel verschillende modellen zijn, met veelal verschillende eigenschappen. Het gevaar bestaat dat je door de bomen het bos niet meer ziet en zo niet de juiste keuze zult maken. Technologie brengt ons voortdurend mooie, maar ook ingewikkelde producten: simpel van buiten, complex van binnen. De stroom innovaties maakt het moeilijk om het overzicht te bewaren. Welk apparaat voorziet in jouw behoefte? Kloppen de specificaties? Kortom: hoe maak je de juiste keuze? 

Een onafhankelijke expert biedt uitkomst. https://tweakers.net/

Let op: Chromebooks zijn goedkope laptops waarmee je enkel op internet kan surfen. Je kan er geen andere software op installeren.